دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
بازاریابی و زندگی با فروش
11000 تومان
بازاریابی و زندگی با خاطره
12000 تومان
بازاریابی و زندگی با ورزش
10000 تومان
توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
18000 تومان
مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات با نگرش بازار ایران
14000 تومان
نورومارکتینگ (نظریه و کاربرد)
14000 تومان
نقشه راه بازاریابی
16000 تومان
مدل اسپین در فروش
16000 تومان
بازاریابی به مثابه استراتژی
12000 تومان
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های شخصی در کسب و کار
16500 تومان
تکنیکهای فرصت یابی در بازاریابی و فروش (با نگرش بازار ایران)
14000 تومان
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های فروش
15000 تومان
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های مشتری نوازی
14000 تومان
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های بازاریابی
14000 تومان
چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار
14500 تومان
بازاریابی یورشی
24000 تومان
عصر بازاریابی
15000 تومان
برندینگ عاطفی
24000 تومان
قضایای موردی واقعی بازاریابی با نگرش بازار ایران
14000 تومان
فروشندگان بزرگ چگونه عمل میکنند؟
16000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !