دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
بازاریابی به مثابه استراتژی
12000 تومان
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های شخصی در کسب و کار
16500 تومان
تکنیکهای فرصت یابی در بازاریابی و فروش (با نگرش بازار ایران)
14000 تومان
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های فروش
15000 تومان
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های مشتری نوازی
14000 تومان
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های بازاریابی
14000 تومان
چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار
14500 تومان
بازاریابی یورشی
24000 تومان
عصر بازاریابی
15000 تومان
برندینگ عاطفی
24000 تومان
قضایای موردی واقعی بازاریابی با نگرش بازار ایران
14000 تومان
فروشندگان بزرگ چگونه عمل میکنند؟
24000 تومان
طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند
14000 تومان
دلایل کامیابی برند های برتر جهانی
16000 تومان
نقشه ذهن مشتری
21500 تومان
دل گفته ها و نوشته های معلم بازاریابی
12000 تومان
دل نکته های معلم بازاریابی
15000 تومان
هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی
8500 تومان
بازی پردازی در بازاریابی
17500 تومان
آینده پژوهی در کار و کسب
12000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !