دسته محصول
سبد خرید 0

نتیجه جستجو -

مدیریت استراتژیک پروژه
17000 تومان
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد دوم
17000 تومان
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد اول
22500 تومان
مدیریت استراتژیک بازاریابی
17000 تومان
مدیریت استراتژیک و پابرجایی راهبردها
22000 تومان
سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک
13500 تومان
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
35000 تومان
در جست و جوی تغییراستراتژیک
23000 تومان
چگونگی تفکر استراتژیک
15000 تومان
پنجمین فرمان در میدان عمل
30000 تومان
تشریح ویژگی ها و مشخصات یک استراتژیست از دیدگاه تفکر استراتژیک
14900 تومان
دلایل ظهور و افول سازمان ها از دیدگاه تفکر استراتژیک
9900 تومان
راهنمای برنامه ریزی موفقیت برای همه
4900 تومان
دستنامه برنامه ریزی استراتژیک
25000 تومان
برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو
18000 تومان
برنامه ریزی استراتژیک پروژه به کمک مبدل بلوغ مدیریت پروژه
14500 تومان
آشنایی با الگوها و مدل های تفکر استراتژیک
9900 تومان
آینده کسب و کار در ایران از دیدگاه تفکر استراتژیک
11900 تومان
از دیدگاه تفکر استراتژیک استراتژیست ها چگونه می اندیشند
9900 تومان
استراتژی بازاریابی بین الملل
6000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !