دسته محصول
سبد خرید 0

نتیجه جستجو -

در جست و جوی تغییراستراتژیک
23000 تومان
چگونگی تفکر استراتژیک
15000 تومان
پنجمین فرمان در میدان عمل
30000 تومان
تشریح ویژگی ها و مشخصات یک استراتژیست از دیدگاه تفکر استراتژیک
14900 تومان
دلایل ظهور و افول سازمان ها از دیدگاه تفکر استراتژیک
9900 تومان
راهنمای برنامه ریزی موفقیت برای همه
4900 تومان
دستنامه برنامه ریزی استراتژیک
27000 تومان
برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو
18000 تومان
برنامه ریزی استراتژیک پروژه به کمک مبدل بلوغ مدیریت پروژه
14500 تومان
آشنایی با الگوها و مدل های تفکر استراتژیک
9900 تومان
آینده کسب و کار در ایران از دیدگاه تفکر استراتژیک
11900 تومان
از دیدگاه تفکر استراتژیک استراتژیست ها چگونه می اندیشند
9900 تومان
استراتژی بازاریابی بین الملل
6000 تومان
بازآفرینی استراتژی
29000 تومان
فرایند برنامه ریزی استراتژیک
30000 تومان
برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو
13000 تومان
مدیریت استراتژیک
11000 تومان
مدیریت استراتژیک
38000 تومان
مدیریت استراتژیک
33000 تومان
مدیریت استراتژیک عملکرد
15000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !