دسته محصول
سبد خرید 0

نتیجه جستجو -

استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور
48000 تومان
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد 1
22500 تومان
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد 2
17000 تومان
مدیریت استراتژیک
9500 تومان
استراتژی‌ها و شیوه‌ها در شرکت‌های مادر
4800 تومان
مدلهای هرم تحول استراتژیک در سازمان‌های پیچیده
15000 تومان
مدیریت استراتژیک
30000 تومان
استراتژی‌های بازاریابی
10000 تومان
جوهر ناب مدیریت استراتژیک
4000 تومان
بررسی موردی استراتژی منابع انسانی
13000 تومان
تفکر استراتژیک
12500 تومان
مدیریت استراتژیک بازار
30000 تومان
دستاورد اجرا
28000 تومان
جوهر مدیریت استراتژیک
8000 تومان
مدیریت برنامه‌ریزی سیستم‌های استراتژیک
1700 تومان
مدیریت و راهبری فرانچایزینگ در ایران
14900 تومان
آموزه های تفکر استراتژیک در فضای کسب و کار ایران
18900 تومان
تکانه های استراتژیک در فضای کسب و کار ایران
15900 تومان
نقش صنعت در استراتژی‌های بازاریابی پایدار
7000 تومان
استراتژی‌های بازاریابی سبز
13000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !