دسته محصول
سبد خرید 0

نتیجه جستجو -

مدیران و چالش های تصمیم گیری
20000 تومان
رهبران آخر غذا می خورند
31000 تومان
راهنمای جامع مدیریت پروژه محور
30000 تومان
مهارتهای حیاتی مدیریت
15000 تومان
معیارهای استخدام و اخراج
5500 تومان
مدیریت سازمانها در شرایط پیچیده
26000 تومان
مدیریت درآمد
48000 تومان
مدیریت پروژه ها
5500 تومان
صد قانون نانوشته مدیریت‌
9500 تومان
ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران
21000 تومان
مدیریت موفق به سبک چینی (ساخت چین)
9000 تومان
رهبری کارکنان
4500 تومان
روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا
4500 تومان
یک کشور یک شرکت نیست /مهارتهای یک مدیر کارآمد (دو کتاب در یک کتاب )
5000 تومان
چگونه کارکنان را به کار ترغیب کنیم /آموزش شیوه یادگیری به مدیران و کارشناسان باهوش (دوکتاب در یک کتاب )
5000 تومان
جدال ثمر بخش تیم های مدیریتی /رویکردهای اخلاقی در کسب وکار موفق (دو کتاب در یک کتاب )
5000 تومان
کاربرد نظریه بازیها در مدیریت /آفات نزدیک بینی در بازار یابی (دو کتاب در یک کتاب )
5000 تومان
چرا شرکت های خوب به بیراهه می روند وچگونه مدیران برجسته آنها را از نومی سازند ؟
10000 تومان
تبدیل شدن به یک مدیر جدید
4500 تومان
الگو بودن در رهبری سازمان
4500 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !