دسته محصول
سبد خرید 0

نتیجه جستجو -

مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی مشتریان
15000 تومان
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
15000 تومان
مدیریت ارتباط با مشتری CRM (از نظریه تا اجرا)
13000 تومان
در جستجوی مشتری
4000 تومان
اندازه گیری رضایت خاطر مصرف کننده
1800 تومان
نگرشی بر مدل های سنجش رضایت از مشتری
1800 تومان
درگیری ذهنی مصرف کننده
5000 تومان
حس مشتری (بازاریابی حسی یا مبتنی بر حواس)
11500 تومان
50 روش جذب مشتری
5500 تومان
تئوری فرهنگ مصرف کننده
37500 تومان
مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین و ارتباط با مشتری
2500 تومان
اصول اساسی کسب و کار (50 توصیه سودمند برای جذب و حفظ مشتری)
5000 تومان
جامعه مصرفی: اسطوره ها و ساختارها
28000 تومان
طرح تکریم و جلب رضایت مراجعین و مشتریان (الزامات، تعاریف، مهارتهای لازم و ...)
1800 تومان
فرهنگ و رفتار مصرف کننده
19000 تومان
جدیدترین روانشناسی فروش و مشتری
3500 تومان
رفتارشناسی بازاریابی
15000 تومان
روابط عمومی هنر برخورد با ارباب رجوع
8500 تومان
اهمیت تکریم ارباب رجوع و مشتری در سازمان ها
6000 تومان
مدیریت ارتباط با مشتری
25000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !