سبد خرید 0

نتیجه جستجو

21 روش عالی برای اینکه کسب و کار موفق خودتان را به راه بیندازید
4500 تومان
21 روش برای ساختن کسب و کار پرسود
4500 تومان
21 روش عالی برای اینکه همیشه عاشق بمانید
4500 تومان
اثر مرکب
25000 تومان
سمینار تصویری برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد
15000 تومان
ایجاد کسب و کار مشتری مدار
2000 تومان
سازمانتان را آسانتر اداره کنید
2000 تومان
برنامه ریزی برای شکست؛ توانمند سازی کسب و کارها
2000 تومان
بزرگترین چالش رهبران کسب و کار در عصر کنونی
2000 تومان
خطرهای قوم و خویش بازی در کسب و کار
2000 تومان
"سرعت" عامل حیاتی موفقیت کسب و کارها
2000 تومان
رهایی شرکت ها از شکست کنار گذاشتن غرور و اجرای 7 راز کلیدی
2000 تومان
نقش روایتگری در موفقیت شرکت ها
2000 تومان
آینده پژوهی در تغییر کسب و کارها
5000 تومان
نسخه صوتی: شکستن مرزهای عملکرد
14900 تومان
کتاب صوتی: قورباغه را ببوس
14900 تومان
کتاب صوتی: قورباغه ات را ببوس
7500 تومان
کتاب صوتی: زمانتان را مدیریت کنید و کاراییتان را دوبرابر کنید
5000 تومان
فیلم آموزشی چطور جذاب و دوست داشتنی باشیم؟
4000 تومان
فیلم آموزشی از اهمال کاری تا موفقیت
147000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !