دسته محصول
سبد خرید 0

نتیجه جستجو -

رهایی شرکت ها از شکست کنار گذاشتن غرور و اجرای 7 راز کلیدی (H39)
2000 تومان
"سرعت" عامل حیاتی موفقیت کسب و کارها (H36)
2000 تومان
خطرهای قوم و خویش بازی در کسب و کار (H32)
2000 تومان
بزرگترین چالش رهبران کسب و کار در عصر کنونی (H21)
2000 تومان
برنامه ریزی برای شکست؛ توانمند سازی کسب و کارها (H19)
2000 تومان
سازمانتان را آسانتر اداره کنید (H16)
2000 تومان
ایجاد کسب و کار مشتری مدار(H8)
2000 تومان
سمینار تصویری برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد
15000 تومان
ایجاد انگیزه در خود برای رسیدن به موفقیت
9000 تومان
ماراتن زندگی
9000 تومان
21 ویژگی میلیونرهای خود ساخته
9000 تومان
اثر مرکب
25000 تومان
حتما لازم نیست با استعداد باشید
9000 تومان
مدیریت زمان
9000 تومان
21 روش عالی برای اینکه همیشه عاشق بمانید
4500 تومان
21 روش عالی برای اینکه بیشتر حقوق بگیرید و زودتر ترقی کنید
4500 تومان
21 روش عالی برای آنکه به شغل دلخواهتان برسید
4500 تومان
21 روش عالی ازدواج با مرد دلخواهتان
4500 تومان
برنامه پرواز
5500 تومان
ماندن در مسیر
5500 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !