دسته محصول
سبد خرید 0

نتیجه جستجو -

قطار کارآفرینی
24000 تومان
نوآوری ویرانگر(H50)
2000 تومان
قوانین نانوشته تجارت
6900 تومان
مدیریت کسب و کار
25000 تومان
استارت آپ ها؛ نوآوران ویرانگر (H49)
2000 تومان
کتاب صوتی: برنامه پرواز
5000 تومان
کتاب صوتی: درآمدی که واقعا ارزشش را دارید به دست آورید
7500 تومان
کتاب صوتی: درآمد میلیونی
5500 تومان
کتاب صوتی :بیشتر حقوق بگیرید
4500 تومان
کتاب صوتی: استراتژی بازاریابی برای رشد سریعتر
5000 تومان
فیلم : افزایش سودآوری با متمایز بودن
19800 تومان
فیلم همایش: جهش در کسب‌وکار
29000 تومان
فیلم: افزایش عملکرد به‌روش قهرمانان ورزشی
29000 تومان
نسخه صوتی:چکیده کتاب‌های کسب‌وکار-جلد سوم
14900 تومان
نسخه صوتی: درآمد رویایی
14900 تومان
نسخه صوتی: ساخت کسب و کار فوق العاده
14900 تومان
فیلم همایش سیستم سازی کسب‌و‌کار
49000 تومان
ذهن نوآور (H42)
2000 تومان
فرمول استخدام کارکنان برتر:هوش اجتماعی را با مدیریت منابع انسانی پیوند بزنید (H40)
2000 تومان
روشهای حفظ کارکنان اصلی (H33)
2000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !