دسته محصول
سبد خرید 0

نتیجه جستجو -

مدیریت استراتژیک پیشرفته
26000 تومان
استراتژی بازاریابی ترازمند
20000 تومان
ردیابی استراتژی
27000 تومان
مدیریت بین المللی استراتژیک
33000 تومان
مبانی رفتاری مدیریت استراتژیک
10000 تومان
مدیریت استراتژیک
5500 تومان
مدیریت استراتژیک پروژه
17000 تومان
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد دوم
17000 تومان
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد اول
22500 تومان
مدیریت استراتژیک بازاریابی
17000 تومان
مدیریت استراتژیک و پابرجایی راهبردها
22000 تومان
سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک
13500 تومان
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
35000 تومان
در جست و جوی تغییراستراتژیک
23000 تومان
چگونگی تفکر استراتژیک
15000 تومان
پنجمین فرمان در میدان عمل
30000 تومان
تشریح ویژگی ها و مشخصات یک استراتژیست از دیدگاه تفکر استراتژیک
14900 تومان
دلایل ظهور و افول سازمان ها از دیدگاه تفکر استراتژیک
9900 تومان
راهنمای برنامه ریزی موفقیت برای همه
4900 تومان
دستنامه برنامه ریزی استراتژیک
25000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !