سبد خرید 0

نتیجه جستجو

قوانین نانوشته تجارت
6900 تومان
مدیریت کسب و کار
25000 تومان
استارت آپ ها؛ نوآوران ویرانگر
2000 تومان
کتاب صوتی: برنامه پرواز
5000 تومان
کتاب صوتی: درآمدی که واقعا ارزشش را دارید به دست آورید
7500 تومان
کتاب صوتی: درآمد میلیونی
5500 تومان
کتاب صوتی :بیشتر حقوق بگیرید
4500 تومان
کتاب صوتی: استراتژی بازاریابی برای رشد سریعتر
5000 تومان
فیلم : افزایش سودآوری با متمایز بودن
19800 تومان
فیلم همایش: جهش در کسب‌وکار
29000 تومان
فیلم: افزایش عملکرد به‌روش قهرمانان ورزشی
29000 تومان
نسخه صوتی:چکیده کتاب‌های کسب‌وکار-جلد سوم
14900 تومان
نسخه صوتی: درآمد رویایی
14900 تومان
نسخه صوتی: ساخت کسب و کار فوق العاده
14900 تومان
فیلم همایش سیستم سازی کسب‌و‌کار
49000 تومان
ذهن نوآور
2000 تومان
فرمول استخدام کارکنان برتر:هوش اجتماعی را با مدیریت منابع انسانی پیوند بزنید
2000 تومان
روشهای حفظ کارکنان اصلی
2000 تومان
ترفندی تازه برای حذف کارکنان ناکارآمد
2000 تومان
سازمانتان را از بیرون نگاه کنید، از درون نوآور سازید
2000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !