دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 45
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 198
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 44
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 197
11000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 196
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 43
7000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 58
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 42
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 195
11000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 194
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 41
7000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 57 به همراه CD
14000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 57
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 40
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 192
11000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 191
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 39
7000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 56 به همراه CD
14000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 56
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 38
7000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !