دسته محصول
سبد خرید 0
مدیریت استراتژیک توزیع و پخش -

نام محصول

مدیریت استراتژیک توزیع و پخش


نام نویسنده

علی خویه-فهیمه احمدی


نام مترجم

-

انتشارات

افرند


سال چاپ

1391


تعداد صفحه

480


نوع جلد

شومیز


قطع کتاب

وزیری


شابک

9786009295005


وزن

670


پیش گفتار

-

قیمت : 18000 تومان

فهرست کتاب مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی تالیف و ترجمه علی خویه فهرست مطالب فصل اول. ۶ مروری بر مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶ ۱-۱- تاریخچه، تعاریف و عوامل مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶ ۱-۱-۱- تاریخچه مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶ ۱-۱-۲- تعا....
فهرست کتاب مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی تالیف و ترجمه علی خویه

فهرست مطالب

فصل اول. ۶

مروری بر مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶

۱-۱- تاریخچه، تعاریف و عوامل مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶

۱-۱-۱- تاریخچه مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶

۱-۱-۲- تعاریف مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۷

۱-۱-۳- نحوه تکامل مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی چگونه است؟. ۹

۱-۱-۴- عوامل مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۹

۱-۲- اصطلاحات کلیدی مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۱۲

۱-۲-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ست‌ها ۱۲

۱-۲-۲- بیانیه‌های مأموریت.. ۱۳

۱-۲-۳- فرصت‌ها و تهدیدات خارجی.. ۱۳

۱-۲-۴- نقاط قوت و ضعف داخلی.. ۱۴

۱-۲-۵- هدف‌های بلندمدت.. ۱۵

۱-۲-۶- هدف‌های سالانه. ۱۵

۱-۲-۷- سیاست‌ها ۱۶

۱-۲-۸- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌ ۱۷

استراتژی توزیع و پخش مویرگی بعنوان شیوه: ۱۸

استراتژی توزیع و پخش مویرگی به عنوان مکر: ۱۸

استراتژی توزیع و پخش مویرگی به عنوان متد: ۱۹

استراتژی توزیع و پخش مویرگی به عنوان وضعیت: ۱۹

استراتژی توزیع و پخش مویرگی به عنوان پیش فرض: ۱۹

۱-۳- الگوی مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۱۹

استراتژی توزیع و پخش مویرگی وانواع آن.. ۲۳

۲-۱ انواع استراتژی توزیع و پخش مویرگی برمبنای میزان آزادی عمل رهبران سازمانی در شکل گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی : ۲۳

۲-۱-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی قصد شده یا مدبرانه. ۲۳

۲-۱-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های اضطراری.. ۲۳

۲-۱-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های از قبل طراحی شده: ۲۴

۲-۱-۴- استراتژی توزیع و پخش مویرگی کار آفرین. ۲۴

۲-۱-۵- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ایدئولوژیکی: ۲۵

۲-۱-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی پوششی.. ۲۶

۲-۱-۸- استراتژی توزیع و پخش مویرگی منفصل: ۲۸

۲-۱-۹- استراتژی توزیع و پخش مویرگی اجماعی: ۲۸

۲-۱-۱۰- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های تحمیلی: ۲۹

۲-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های یکپارچگی.. ۲۹

۲-۲-۱- یکپارچگی عمودی به بالا.. ۲۹

۲-۲-۳- یکپارچگی افقی.. ۳۲

۲-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های متمرکز.. ۳۳

۲-۳-۱- رسوخ در بازار. ۳۳

۲-۳-۲- توسعه بازار. ۳۴

۲-۳-۳- توسعه محصول. ۳۴

۲-۴- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های تنوع.. ۳۵

۲-۴-۱- تنوع همگون. ۳۶

۲-۴-۲-تنوع افقی.. ۳۷

۲-۴-۳- تنوع ناهمگون. ۳۷

۲-۵- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های تدافعی.. ۳۸

۲-۵-۱- مشارکت.. ۳۸

۲-۵-۲- کاهش… ۴۰

۲-۵-۳- واگذاری.. ۴۳

۲-۵-۴- انحلال. ۴۴

۲-۵-۵- ترکیب.. ۴۴

۲-۵-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌ ثبات.. ۴۵

۲-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های عمومی مایکل پورتر.. ۴۶

۲-۶-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های رهبری هزینه‌ها ۴۶

۲-۶-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های تمایز. ۴۷

۲-۶-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های متمرکز. ۴۹

۲-۶-۴- مدل مزیت رقابتی ملت‌ها ۵۱

۲-۷- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های کلان.. ۵۷

۲-۷-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های مواجهه با دولت.. ۵۸

۲-۷-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های ملی.. ۵۸

۲-۸- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های اصلی.. ۶۰

۲-۹- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های وظیفه‌ای.. ۶۰

۲-۹-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌ واحدهای عملیاتی یا تولیدی.. ۶۰

۲-۹-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی واحد مالی.. ۶۱

۲-۹-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی واحد تحقیق و توسعه. ۶۱

۲-۹-۴- استراتژی توزیع و پخش مویرگی واحد بازاریابی.. ۶۲

۲-۹-۵- استراتژی توزیع و پخش مویرگی واحد منابع انسانی.. ۶۳

۲-۹-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی واحد فناوری اطلاعات.. ۶۳

۲-۱۰- استراتژی توزیع و پخش مویرگی چهارگانه شرکت‌های ژاپنی.. ۶۳

۲-۱۰-۱- ایجاد برتری در چهار بعد. ۶۴

۲-۱۰-۲- جستجوی مناطق بی‌دفاع.. ۶۴

۲-۱۰-۳- تغییر شرایط درگیری و نفوذ. ۶۴

۲-۱۰-۴- رقابت از طریق همکاری تنگاتنگ… ۶۴

۲-۱۱- سایر استراتژی توزیع و پخش مویرگی ها ۶۴

۲-۱۱-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی شبه‌قهرمانی.. ۶۴

۲-۱۱-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های جستاری.. ۶۵

۲-۱۱-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های متهورانه. ۶۵

۲-۱۱-۴- استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های نوع شرط‌بندی.. ۶۶

۲-۱۱-۵- استراتژی توزیع و پخش مویرگی صنایع تقسیم شده (مجزا). ۶۶

۲-۱۱-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی مبتنی بر آزادی عمل (راهبردی). ۶۶

۲-۱۱-۷- استراتژی توزیع و پخش مویرگی مبتنی بر عوامل کلیدی موفقیت.. ۶۷

۲-۱۱-۸- استراتژی توزیع و پخش مویرگی مبتنی بر توافق نسبی.. ۶۷

۲-۱۱-۹- استراتژی توزیع و پخش مویرگی مبتنی بر ابتکارات جسورانه. ۶۷

۲-۱۱-۱۰- تمرکز تک کالایی یا تک خدمتی.. ۶۷

۲-۱۱-۱۱- تنوع ترکیبی.. ۶۸

۲-۱۱-۱۲- برداشت.. ۶۸

۲-۱۱-۱۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی تدافعی (کاهش). ۶۸

۲-۱۱-۱۴- بازگشت.. ۶۸

۲-۱۱-۱۵- تقلیل سرمایه. ۶۸

فصل سوم. ۶۹

مکاتب شکل گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی و برنامه ریزی استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶۹

۳-۱- مفاهیم مربوط به پارادایم. ۶۹

۳-۱-۱- تعریف و کارکرد پارادایم. ۶۹

۳-۲- پارادایم‌های شکل‌گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی مبتنی بر علم و هنر.. ۷۲

۳-۲-۱- دیدگاه برنامه‌ریزی تحلیلی و عقلانی.. ۷۲

۳-۲-۲- دیدگاه شکل‌گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی خلاقانه و هنری.. ۷۲

۳-۲-۳- دیدگاه تلفیق رویکردهای تحلیلی و خلاقیت.. ۷۲

۳-۳- مکاتب اصلی شکل‌گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی و مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۷۳

۳-۳-۱- پارادایم تجویزی (پیش‌تدبیری). ۷۳

۴-۵-۱۲- مدل چرخه عمر سازمان‌ها و کاربرد ان در برنامه‌ریزی استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۲۴۱

۴-۵-۱۲-کلیات فرآیند مدل‌سازی و تشکیل ماتریس پورت فولیو (ترکیب سبد سرمایه‌گذاری). ۲۴۹

۵-۲- مدل های ترکیبی برنامه ریزی استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۲۹۴

۵-۲-۱- مدل ترکیبی فیلیپس… ۲۹۴

۵-۲-۳- روش برنامه‌ریزی بهبود عملکردPIP. 315

۵-۳- مدل های فرایندی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۳۳۶

۶-۱-۲- مدل تجزیه و تحلیل پایمزPIMS و ارزیابی استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های وظیفه بازاریابی.. ۳۵۰

۶-۱-۳- مدل بالاترین سطح ارزش ذهنیHPV با پرداخت کم‌ترین سطح هزینه‌هاLDC(مدل ارزش- مشتری). ۳۵۲

۶-۱-۵- ماتریس رشد آنسوف در پخش مویرگی و توزیع. ۳۶۰

۶-۱-۶- مدل ماتریس استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های مالی.. ۳۶۲

۶-۲- برنامه ریزی و انواع روش های برنامه ریزی پخش مویرگی و توزیع. ۳۶۳

۶-۲-۱- گرایش ارتجاعی یا گرایش به گذشته: ۳۶۳

۶-۲-۲- گرایش غیرفعال یا گرایش به حال: ۳۶۴

۶-۲-۴- گرایش تعاملی:‌ ۳۶۶

۶-۲-۵- انواع روش های برنامه ریزی و سیر تحول آنها: ۳۶۷

۶-۳- انواع روش های ایده پردازی در شرکت های پخش مویرگی و توزیع. ۳۷۲

۶-۳-۱- سکون‌زدایی.. ۳۷۲

۶-۳-۳- نقشه‌برداری از ذهن. ۳۷۲

۶-۳-۴- تصویرسازی.. ۳۷۳

۶-۳-۸- نظام پیشنهادات.. ۳۷۵

۶-۳-۹- نقشه‌برداری جریان ارزش VSM.. 376

۶-۳-۱۰- تجدید ارتباط واژه ها ۳۷۷

۶-۴- بصیرت و تفکر استراتژیک توزیع و پخش مویرگی : ۳۷۷

۶-۵- مدیریت تغییر: ۳۷۹

۶-۶- مدیریت دانش در شرکت های پخش مویرگی و توزیع: ۳۸۰

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !