دسته محصول
سبد خرید 0
مدل های ریاضیاتی روش های پخش -

نام محصول

مدل های ریاضیاتی روش های پخش


نام نویسنده

چارلز اینجین-مارک پری


نام مترجم

مهدی آقاجانی-علی آقاجانی-محمد هادی آقاجانی-تیمور حسنی

انتشارات

دیموند بلورین


سال چاپ

1396


تعداد صفحه

477


نوع جلد

شومیز


قطع کتاب

وزیری


شابک

9786008673224


وزن

690


پیش گفتار

-

قیمت : 55000 تومان

مقدمه مطالب بازاریابی ارائه شده در زمینه روشهای توزیع، با مطالعات همزمان در باره «رقابت بین روشها، و همکاری در درون یک روش انحصار دوجانبه» آغاز میشود. مطالبی که رقابت را مورد بررسی قرار میدهند، به سه بخش یا جریان مختلف تقسیم می شوند: رقابت بین روش ها، بین تولید کننده ها و بین خرده فروشها. رقا....
مقدمه
مطالب بازاریابی ارائه شده در زمینه روشهای توزیع، با مطالعات همزمان در باره «رقابت بین روشها، و همکاری در درون یک روش انحصار دوجانبه» آغاز میشود. مطالبی که رقابت را مورد بررسی قرار میدهند، به سه بخش یا جریان مختلف تقسیم می شوند: رقابت بین روش ها، بین تولید کننده ها و بین خرده فروشها. رقابت بین روش ها، ارتباط میان شدت رقابت و تصمیم یک تولید کننده برای یکپارچه سازی طولی، و یا فروش از طریق یک خرده فروش مستقل (با توجه به وجود یک روش مشابه رقیب) را در برمی گیرد. رقابت بین تولید کننده ها، به ارتباط میان ساختار روش، و یک خرده فروش انحصارطلب (که کالای خود را از تولید کننده های مستقل و مشابه تهیه
می کند)، می پردازد. رقابت بین خرده فروشها، مسأله تأثیر محیط بر عملکرد، و راهکار یک روش ا (متشکل از یک تولید کننده انحصارطلب که محصول خود را به خرده فروشهای مستقل و مجزا
میفروشد) را در برمی گیرد. روش انحصار دوجانبه که همچنان نقطه تمرکز متون فوق به حساب می آید، یک حالت خاص از هر سه جریان یاد شده است. هدف مدل سازی در این کتاب، پیشبرد جریان سوم با توسعه و تحلیل مجموعهای از مدلهای مرتبط با یکدیگر است. هدف این راهکار، مشارکت در توسعه یک تئوری یکپارچه از روشهای توزیع است که سه جریان رقابتی را با مدل انحصار دوجانبه، تلفیق می کند. اهمیت هدف راهکار ماء برخاسته از پیش فرضها و پیشنهادات مدیریتی متعارضی است که ویژگی بارز مدلهای فعلی محسوب می شود. ما بر این باوریم که این تعارضها که سدی در برابر گسترش علم محسوب میشوند، می توانند با بکارگیری چهار شرط مدل سازی از میان برداشته شوند.

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !