دسته محصول
سبد خرید 0
ارزش مالی برند -

نام محصول

ارزش مالی برند


نام نویسنده

آرش سلطانعلی


نام مترجم

-

انتشارات

ایده


سال چاپ

1396


تعداد صفحه

48


نوع جلد

شومیز


قطع کتاب

جیبی


شابک

9786007539477


وزن

100


پیش گفتار

-

قیمت : 10000 تومان

امروزه بيشترين ارزش کسب و کارها از داراييهـاي ناملموس آنها نشأت ميگيرد و قطعاً توجه مديران به اين داراييها بهطور قابل ملاحظهاي افزايش یافته است. برند، ارزش ناملموس ويژهاي است که در کسب و کارهاي بسياري مهمترين دارايي محسوب ميشود که دليل آن تأثير اقتصادي برندها است، چرا که برندها بر انتخابهاي مشت....
امروزه بيشترين ارزش کسب و کارها از داراييهـاي ناملموس آنها نشأت ميگيرد و قطعاً توجه مديران به اين داراييها بهطور قابل ملاحظهاي افزايش یافته است.
برند، ارزش ناملموس ويژهاي است که در کسب و کارهاي بسياري مهمترين دارايي محسوب ميشود که دليل آن تأثير اقتصادي برندها است، چرا که برندها بر انتخابهاي مشتريهـا، کارکنان، سرمايهگذاران و مقامات دولتي اثر ميگذارند.
در دنيايي با وفور انتخاب، چنين تأثيري براي موفقيت تجـاري و ايجاد ارزش براي سهامداران حياتي است. حتي سازمانهـاي غيرانتفاعي نيز برند را به عنوان دارايي کليدي پذيرفتهاند تا بهواسطه آن به کمکهاي مالي، حاميان و داوطلبان دست يابند.
مطالعات مختلفي سعي بر اين داشتهاند تا ميزان تأثير برند بر ارزش سهام را تخمين بزنند. بر اساس اطلاعات بهدست آمده از اين اطلاعات، برندها به طور ميانگين بيش از يک سوم ارزش سهام را تشکيل ميدهند. نتايج حاصل از اين مطالعات مشخص ميکند که برندها به عنوان برندهاي شرکتي يا مصرفي يا ترکيبي از هر دو، ارزش قابل توجهي را ايجاد ميکنند. سهم اقتصادي برندها براي شرکتها، بسيار بزرگ است.

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !