دسته محصول
سبد خرید 0
ارتباطات انسانی مبانی (جلد 1)

نام محصول

ارتباطات انسانی


نام نویسنده

علی اکبر فرهنگی


نام مترجم

-

انتشارات

رسا


سال چاپ

1393


تعداد صفحه

336


نوع جلد

شومیز


قطع کتاب

وزیری


شابک

9789643175580


وزن

750


پیش گفتار

-

قیمت : 17000 تومان

تعاریف متفاوت از ارتباطات : 1- از نظر محققین غربی : کلمه ارتباطات (communication) از لغت لاتین (communicare) مشتق شده است که این لغت خود در زبان به معنای (to made common) یا عمومی کردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است. 2- ارتباطات به گونه ای وسیع و گسترده « تسهیم تجارت » ....
تعاریف متفاوت از ارتباطات :
1- از نظر محققین غربی : کلمه ارتباطات (communication) از لغت لاتین (communicare) مشتق شده است که این لغت خود در زبان به معنای (to made common) یا عمومی کردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است.
2- ارتباطات به گونه ای وسیع و گسترده « تسهیم تجارت » نیز تعریف شده است. در این معنی هر موجود زنده ای تجارب و آنچه در درون خود دارد با دیگران ، چه همنوعان خود و چه با انواع دیگر در میان می گذارد.
3- « پروفسور دین بارنلوند » می گوید : ارتباطات ، آنگونه که من بدان می نگرم ، کلمه ای است که بیانگر فراگرد ایجاد معنی است.
4- نویسندگان دیگری ، ارتباطات را « فراگرد تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی » در نظر گرفته اند.
پس در اصل اعتقادات بر این است که ، ارتباطات برخی از مفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر « پیام ها » را به دیگران و یا میان عموم گسترش می دهد.
آنچه ارتباطات انسانی را از دیگر موجودات زنده متمایز می کند ، توانایی بسیار زیاد انسانها در خلق و استفاده از نمادها است.
ارتباطات به تسهیم : به معنی نیازمند است. معنی متداول تسهیم را ، بین مردم در نظر بگیرید. (انسانها غذای خود را با دیگران تسهیم می شوند.)
وقتی ما به آینده خود و اهداف بلند مدت خویش می اندیشیم، چیزی را با خود در میان نهاده و یا با خود قسمت می کنیم. این تسهیم با خود برای ما « ارتباط با خود » را پدید می آورد.
ارتباطات از خویشتن و شناخت آغاز می شود.
« دین بارنلوند » ارتباطات را در نگرشی که فرد از «شش شخص » دارد بیان می کند ، در واقع او ارتباط میان دو انسان را به شش شخص تعمیم می دهد:
1- نگرش ما در مورد خودمان
2- نگرش ما در مورد دیگری
3- فکر می کنیم دیگری به ما چگونه می نگرد؟!
4- نگرش دیگری درباره شخص
5- نگرش دیگری نسبت به ما
6- اعتقاد دیگری نسبت به اینکه ما به او چگونه می نگریم
ارتباطات به سه دسته اساسی تقسیم می شوند :
1- ارتباط با خود
2- ارتباط با دیگران
3- ارتباط عمومی یا جمعی
ارتباط با خود :
این ارتباط ، در اغلب افراد ، به ویژه افرادی که چندان با ارتباطات و دانش ارتباطات آشنایی ندارند کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
ارتباط با خود عبارت است از : اینکه جریان تفهیم و تفاهم را در درون خود انجام می دهیم ، که یک نوع ارتباط درونی است. ارتباط با خود در بر گیرنده مشکلات درونی، یا حل تعارضات درونی فرد است.
ارتباط با خود فقط در تنهایی و انزوا نیست، بلکه در میان جمع و جماعات نیز وقوع یافتنی است.
ارتباط با دیگران :
این ارتباط ، فراگرد تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی یک شخص و انسانهای دیگر ، با حداقل یک نفر دیگر است.
این ارتباط ، به دلایل گوناگون به وقوع می پیوندد :
1- برای حل مسائل و مشکلات خود با دیگران
2- رفع تضادها و تعارضات
3- رد و بدل کردن اطلاعات
4- درک بهتر خود
5- رفع نیازهای اجتماعی
6- و ....
ارتباط با دیگران در بیشتر موارد در شرایط رسمی برگزار می شود و شامل گزینه های زیر می شود :
· ارتباط چهره به چهره
· ارتباط غیر کلامی :
ارتباط جمعی یا عمومی :
ارتباط جمعی ، نوعی از ارتباط است که براساس آن فرد با تعداد کثیری از انسانهای دیگر ارتباط برقرار می کند.
ارتباط جمعی یا عمومی ، ویژگیهای خود را دارد و بیشتر از طریق رسمیت ، ساختار و برنامه ریزی خود قابل تشخیص است.
در دانش ارتباطات دو دسته از مرزها و یا کدها شناسایی شده و یا اینکه استفاده می شوند :
- رمزهای کلامی : که در برگیرنده کلمات و ترتیب دستوری آنها در بکارگیری آنها می باشد.
- رمزهای غیر کلامی : که در برگیرنده آن رمزها و یا کدهایی هستند که به کلام ارتباط ندارد و به حرکات بدنی ، استفاده از زمان و فضا ، لباس و ... بستگی دارند.
رمزهای غیر کلامی را نباید با « رمزهای غیر دهانی » اشتباه گرفت.
تمام رمزهای غیر دهانی، رمزهای غیر کلامی هستند ، مثل حرکات دست و صورت ، ولی رمزهای غیر کلامی گاه رمزهای غیر دهانی نیستند. مثل پائین و بالا کردن صدا.

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !