دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 191
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 39
7000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 56 به همراه CD
14000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 56
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 38
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 190
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار-55 به همراه CD
14000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 55
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 37
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 189
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 36
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 188
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 54
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 54 به همراه CD
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 35
7000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 34
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 187
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 53 به همراه CD
12000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 52 به همراه CD
12000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار-51 به همراه CD
12000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !