دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 194
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 41
7000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 57 به همراه CD
14000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 57
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 40
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 192
11000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 191
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 39
7000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 56 به همراه CD
14000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 56
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 38
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 190
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار-55 به همراه CD
14000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 55
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 37
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 189
11000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 36
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 188
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 54
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 54 به همراه CD
12000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !