دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 18 به همراه CD
6000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 17 به همراه CD
5500 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 16 به همراه CD
5500 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 15 به همراه CD
5500 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 14 به همراه CD
5500 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار-13 به همراه CD
5500 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 12 به همراه CD
5000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 11 به همراه CD
5000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 10 به همراه CD
5000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 33
7000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره32
7000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 53
10000 تومان
آرشیو 10 ساله مجله توسعه مهندسی بازار به همراه سی دی
398000 278600 تومان
دوره10ساله مجله توسعه مهندسی بازار
364000 254800 تومان
آرشیو ماهنامه بازاریاب بازارساز35-1
203000 162400 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 186
9000 تومان
اشتراک دوساله دوماهنامه توسعه مهندسی بازار (شهرستان) 1395
162000 تومان
اشتراک یک ساله دوماهنامه توسعه مهندسی بازار (شهرستان) 1395
81000 تومان
اشتراک شش ماهه دوماهنامه توسعه مهندسی بازار (شهرستان) 1395
40500 تومان
اشتراک دوساله دوماهنامه توسعه مهندسی بازار (تهران)1395
150000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !