نام محصول: روان شناسی تبلیغات تجاری

سال انتشار: 1391
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست.
می‌توانید از طریق لیست پایین صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
  • کد محصول: 9789649057255
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: توسعه فردي و روانشناسي موفقيت
  • وزن: 445 گرم
شرحي مختصر از کتاب: کتاب "روان‌شناسي تبليغات تجاري" حاصل سالها تجربه ساترلند در حوزه تبليغات تجاري است. اين کتاب رمز و راز تأثيرات تبليغات را مي‌گشايد و برخي از ساز و کارهاي روان شناختي بنيادين آن را توصيف مي‌کند. کتاب روان‌شناسي تبليغات تجاري در وهله اول براي مديراني نوشته شده است که در عرصه تبليغات تجاري هزينه مي‌کنند؛ کساني چون مديران و سرپرستان بازاريابي، مديران محصول و مديران شرکتهاي تبليغاتي، همچنين براي تمامي افرادي که به تبليغات و کارکردهاي روان شناختي آن مي انديشند، کتاب بسيار مفيدي است. برخي مطالب مندرج در اين کتاب عبارتند از: - تبليغ شکل يا تصوير - تبليغ در نقطه فروش: چگونه دستورکار به هم مي خورد - تأثيرات تبليغ از راه تداعي - کاربرد تبليغات - وقتي که تبليغات متوقف مي‌شود چه روي مي‌‌دهد - تا چه زماني شرکت مي‌تواند در مقابل توقف تبليغات دوام بياورد؟ - تبليغات فصلي - آگهي‌هاي دنباله‌دار - تغيير دادن تصوير ذهني - اندازه‌گيري آثار تبليغ در حافظه - يادآوري خود انگيخته تبليغ‌ فهرست کتاب دانلود فهرست کتاب در قالب پي دي اف دانلود فهرست خلاص? محتوا بخش 1 شالوده و محيط تبليغات فصل اول مقدمه­اي بر تبليغات فصل دوم تبليغات و جامعه: موازين اخلاقي و مقرّرات فصل سوم تبليغات و فراگرد بازاريابي فصل چهارم مؤسسات تبليغاتي بخش 2 پيشينه، برنامه­ريزي و راهبرد تبليغات فصل پنجم مخاطب مصرف کننده فصل ششم تحقق راهبردي فصل هفتم راهبرد و برنامه­ريزي فصل هشتم تبليغات چگونه عمل مي­کند؟ بخش 3 رسانه­هاي تبليغات فصل نهم راهبرد و برنامه­ريزي رسانه­ها فصل دهم رسانه­هاي چاپي فصل يازدهم رسانه­هاي پخشي فصل دوازدهم خريد رسانه­ها بخش 4 خلق تبليغات فصل سيزدهم جنب? خلاقيت تبليغات فصل چهاردهم خلق تبليغات چاپي فصل پانزدهم خلق تبليغات راديويي و تلويزيوني (رسانه­هاي پخشي) فصل شانزدهم خلق تبليغات پاسخ ـ مستقيم فصل هفدهم خلق تبليغات کتاب راهنما و تبليغات خارج ـ از خانه بخش 5 عمليات تبليغات فصل هجدهم ترويج فروش فصل نوزدهم روابط عمومي فصل بيستم مبارز? تبليغاتي فصل بيست و يکم تحقيقات ارزشيابي کننده بخش 6 ساير انواع تبليغات فصل بيست و دوم تبليغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار و خرده فروشي فصل بيست و سوم تبلغات بين­المللي بخش 7 پيوست­ها مشاغل تبليغات واژه­نامه فهرست مطالب يادداشت ناشر يادداشت مترجم پيش گفتار مؤلفان دربار? مؤلفان بخش 1 فصل اول شالوده و محيط تبليغات مقدمه­اي بر تبليغات بازگشت آديداس آنچه يک تبليغ را برجسته مي­کند کلاسيک­ها مشخصات آگهي­هاي برجسته موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر دنياي تبليغات تجاري تعريف تبليغات تجاري اقسام تبليغات نقش­هاي مختلف تبليغات مفاهيم و کاربردها کارکردهاي تبليغات پنج بازيگر تبليغ کننده مؤسس? تبليغاتي رسانه­ها نهادهاي تخصصي (فروشندگان خدمات) مخاطبان هدف تکامل تبليغات دور? باستان عصر چاپ سال­هاي شکل­گيري تبليغات نوين عصر حرفه­اي­گري درون تبليغات خلاصه مورد ويديويي فصل دوم تبليغات و جامعه: موازين اخلاقي و مقررات مجل? سؤال برانگيزبنتون (کالرز) اصول اخلاقي تبليغات معيارهاي اخلاقي سبک­هاي زندگي مشکل پاي­بندي به اخلاق مسائل اخلاقي در تبليغات اغراق­گويي ذائقه يا سليقه و تبليغات کليشه­اي سازي در تبليغات تبليغات براي کودکان تبليغات محصولات بحث­انگيز سبک­هاي زندگي تبليغات زير آستان? حسي تبليغات و قانون تبليغات و نخستين اصلاحي? قانوني ] قانون اساسي[ مفاهيم و کاربردها کميسيون فدرال تجارت (اف­تي­سي) اف­تي­سي و تبليغ کنندگان ملاحظات اف.تي.سي دربار? تبليغات نيرنگ اساس منطقي طرح يک ادعا دادخواست ريکو تبليغات مقايسه­اي تاييدها نمايش دادن کالاها چاره­جويي براي تبليغات اغفال کننده و غيرمنصفانه احکام توافقي دستورهاي ترک اقدام تبليغات تصحيحي اشارات اف.تي.سي مسئوليت قانوني مؤسس? تبليغاتي درون تبليغات اثبات ادعاهاي تبليغات جبران خسارت مصرف کننده ادار? مواد غذايي و دارويي کميسيون فدرال ارتباطات ساير مؤسسات فدرال خود تنظيمي خود انظباطي مؤسسات کشوري نظارت محلي: بي­بي­بي مقررات رسانه­ها و تبليغات نظر آخر خلاصه مورد ويديوي فصل سوم تبليغات و فراگرد بازاريابي هوگز در گرداگرد جهان مفهوم بازاريابي پنداري از يک بازار انواع بازار موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر معناي بازاريابي چهار «پي» بازاريابي محصول مکان (کانال توزيع) مفاهيم و کاربردها قيمت­گذاري ترويج درون تبليغات تبليغات و آميز? بازاريابي خلاصه مورد ويديويي فصل چهارم مؤسسات تبليغاتي آن که نگريخت جوهر کسب و کار: پندارهاي ارزش افزودني ارتباطات بازاريابي يکپارچه شده درون تبليغات دلايل به خدمت گرفتن يک مؤسسه تبليغاتي خبرگي، عينيت، وقف شدن و تعهد کارکنان و مديريت مفاهيم و کاربردها دنياي مؤسسه مؤسسات با خدمات کامل بوتيک­هاي خلاق مؤسسات داخلي درون تبليغات خدمات خريد رسانه مؤسسات تبليغاتي چگونه سازمان مي­يابند؟ مديريت پروژه (مديريت امور مشتري) پرورش خلاقيت و توليد خدمات بازاريابي مفاهيم و کاربردها بخش تحقيقات خدمات داخلي چگونه به مؤسسات، پول پرداخت مي­شود؟ نظام حق­العمل کاري نظام حق­العمل کاري چگونه کار مي­کند نظام دستمزدها آيند? مؤسسات تبليغاتي موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر خلاصه مورد ويديويي مطالع? موردي بخش 2 فصل پنجم پيشينه، برنامه­ريزي و راهبرد تبليغات مخاطب مصرف کننده رفتار مصرف کننده مخطاب مصرف کننده بخش­بندي بازار بازاريابي هدفمند تأثيرات بر شما به عنوان يک مصرف کننده تأثيرهاي فرهنگي و اجتماعي گروه­هاي مرجع مفاهيم و کاربردها تأثيرهاي شخصي جمعيت­شناسي موقعيت جغرافيايي روان­نگاري موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر رفتار خريد کليد تبليغات مؤثر: شناخت مخاطب خلاصه مورد ويديويي ضميمه: مطالع? روندهاي مصرف کننده فصل ششم تحقيق راهبردي اديس? تحقيق کوپرمانتين تحقيق: جستجو براي فهم تحقيق اکتشافي درون تبليغات چه کسي واقعيت­ها را سازماندهي مي­کند؟ سند راهبرد هدف بازاريابي محصول مخاطب هدف وعده و پشتيباني شخصيت نام تجاري محصول بيان راهبرد تحقيق براي طراحي پيام تحقيق تشخيصي و بازخورد اوليه سبک زندگي آزمون­هاي ارتباطي از تحقيق چگونه استفاده مي­شود: بازگشت به کوپرمانتين مفاهيم و کاربردها خلاصه مورد ويديويي فصل هفتم راهبرد و برنامه­ريزي ريگلي دنيا را وادار به جويدن مي­کند راهبرد و برنامه­ريزي برنامه­ريزي راهبردي: گرفتن تصميم­هاي هوشمندانه برنام? کسب و کار برنام? بازاريابي هدف­هاي بازاريابي مشکلات و فرصتها انتخاب بازارهاي هدف راهبردهاي بازاريابي طراحي برنامکه­هاي اجرايي اجراي برنامه­ها ارزشيابي برنامه­ها برنامه­ريزي تبليغات تحليل وضعيت تصميم­هاي مربوط به راهبرد تبليغات اجرا و ارزشيابي بودج? تبليغات درون تبليغات طرح (برنامه) خلاقيت و راهبرد متن تبليغ راهبردهاي پيام فرض­هاي فروش جزئيات اجرا خلاصه مورد ويديويي فصل هشتم تبليغات چگونه عمل مي­کند؟ گريز ناپذير کردن آگهي­ها تأثير تبليغات محيط تبليغات مخاطب تبليغات پيروزمند ادراک ايجاد قدرت توقف­دهي آگاهي: ايجاد يک تأثير موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر فهم: شفاف­سازي ترغيب: ساختن پيام­هاي متحرک درون تبليغات قدرت قفل کنندگي: به يادماندني کردن پيام چگونه تصويرهاي نام تجاري عمل مي­کنند؟ شکل/ تصوير نام تجاري ايجاد يک نام تجاري سبک زندگي تبليغات دگرساز خلاصه مورد ويديويي مطالع? موردي بخش 3 فصل نهم رسانه­هاي تبليغات راهبرد و برنامه­ريزي رسانه­ها همکاري با يکديگر: طراحي آگهي­ها براي رسانه­هاي خاص کارکرد برنامه­ريزي رسانه­ها در تبليغات مفهم روزنه در برنامه­ريزي رسانه­ها عمليات برنامه­ريزي رسانه­ها: منابع اطلاعات و تجزيه و تحليل منابع بازاريابي منابع خلاقيت منابع رسانه­اي عمليات برنامه­ريزي رسانه­ها: تدوين هدف­ها يافتن مخاطبان هدف در فرصت­هاي رسانه­اي مفاهيم و کاربردها جغرافياي فروش: در کجا تبليغ شود؟ زمان­بندي: در چه زماني تبليغ شود؟ طول دوره: چه مدتي تبليغ انجام گيرد؟ عمليات برنامه­ريزي رسانه­ها: تدوين راهبردها راهبردهاي مخاطب هدف: فناوري نوين اندازه­گيري راهبردهاي جغرافيايي: تخصيص وزن رسانه­ها راهبردهاي زمان­بندي/ طول دوره: الگوهاي تداوم درون تبليغات عمليات برنامه­ريزي رسانه­ها: شيوه­هاي انتخاب رسانه اندازه­هاي مخاطب استفاده شده در برنامه­ريزي رسانه­ها دسترسي و برنامه­ريزي رسانه­ها فراواني و برنامه­ريزي رسانه­ها ترکيب هدف­هاي دسترسي و فراواني: فراواني مؤثر کارآيي هزينه به عنوان بعدي از برنامه­ريزي انتخاب محيط­هاي رسانه­اي قابل قبول عمليات برنامه­ريزي رسانه­ها: مرحله­بندي يک طرح رسانه­اي تحليل پس زمينه/ موقعيت هدف­هاي رسانه­اي/ فرصت­هاي روزنه­اي راهبرد: انتخاب رسانه­ها نمودار گردش کار: زمان­بندي و تخصيص بودجه خلاصه مورد ويديويي فصل دهم رسانه­هاي چاپي کودکاني که به خواندن روي مي­آورند. رسانه­هاي چاپي روزنامه­ها ساختار روزنامه­ها خوانندگان روزنامه­ها اندازه­گيري ميزان مخاطبان روزنامه تبليغات در روزنامه­ها درون تبليغات محاسن روزنامه­ها درون تبليغات معايب روزنامه­ها آينده روزنامه­ها مجلات مفاهيم و کاربردها ساختار مجلات خوانندگان مجلات اندازه­گيري ميزان خوانندگان مجلات موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر تبليغات در مجلات محاسن مجلات معايب مجلات خلاصه مورد ويديويي فصل يازدهم رسانه­هاي پخشي خداحافظ تلويزيون تلويزيون شبکه­اي داراي سيم تلويزيون شبکه­اي بدون سيم تلويزيون عمومي: پنجمين شبکه تلويزيون کابلي و مشترک­پذير تلويزيون محلي تلويزيون تخصصي موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر تلويزيون تعاملي (متعامل) برنامه­هاي تلويزيوني همزمان (سنديکايي) تبليغات تلويزيوني گونه­هاي تبليغات تلويزيوني مخاطب تلويزيون مفاهيم و کاربردها مردم چگونه تلويزيون تماشا مي­کنند؟ اندازه­گيري ميزان مخاطبان تلويزيون محاسن و معايب تلويزيون محاسن عيب­ها ساختار راديو راديو اي.ام درون تبليغات راديو اف . ام راديو کابلي و پخش صوتي ديجيتال تبليغات راديويي راديو شبکه­اي راديو خاص (اسپات) مخاطب راديو اندازه­گيري ميزان مخاطب راديو محاسن و معايب راديو محاسن موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر معايب خلاصه مورد ويديويي فصل دوازدهم خريد رسانه­ها معضلي براي تبليغ کننده: دسترسي به افراد حدوداً بيست ساله ويژه کارهاي خريد رسانه­ها فراهم آوردن اطلاعات داخلي براي برنامه­ريزان رسانه انتخاب ابزار رسانه­اي مذاکره دربار? قيمت­هاي رسانه­ها زير نظر داشتن عملکرد ابزار تحليل­هاي بعد از مبارز? تبليغاتي مهارت­هاي ويژه: دانش فرد خبره دربار? فرصت­هاي رسانه­اي محتواي رسانه­ها عادات مخاطب ارزشيابي تحقيقات مهارت­هاي ويژه: دانش قيمت­گذاري رسانه­ها مسئوليت­هاي مربوط به هزين? رسانه­ها مهارت­هاي ويژه: انتخاب ابزار رسانه­اي و مذاکره دربار? آن حد و مرزها: کار در محدود? الزامات طرح مذاکره: هنر يک خريدار درون تبليغات مهارت­­­هاي ويژه: حفظ کارکرد طرح زيرنظر داشتن تحقيقات مربوط به مخاطب جدول زماني و مشکلات فني درون تبليغات خلاصه مورد ويديويي مطالع? موردي بخش 4 فصل سيزدهم خلق تبليغات جنب? خلاقيت تبليغات ايده­ها چگونه تحويل مي­يابند: نسل پپسي با يک نگرش مفهوم خلاق آنچه به يک ايده خلاقيت مي­بخشد تفکر خلاق فراگرد خلاقيت فرد خلاق مديريت فراگرد خلاقيت اجراي خلاق درون تبليغات راهبردهاي پيام مفاهيم و کاربردها قالب­هاي فرمولي لحن مفاهيم و کاربردها واژه­ها و تصاوير درون تبليغات خلاقيت اثربخش خلاصه مورد ويديويي فصل چهاردهم خلق تبليغات چاپي در اين روز و روزگار چگونه پيام­ها را براي زنان بنويسيم؟ تبليغات چاپي تبليغات روزنامه­اي تبليغات مجله­اي نوشتن براي چاپ عنوان­ها/ سرخط­ها ديگر روش­هاي نمايش متن آگهي بدن? متن تبليغ طراحي براي چاپ سبک­هاي صفحه­آرايي موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر اصول طراحي رنگ توليد چاپي حروفچيني هنر بازآفريني رنگ فراگرد چاپ درون تبليغات فناوري جديد خلاصه مورد ويديويي فصل پانزدهم خلق تبليغات راديويي و تلويزيوني (رسانه­هاي پخشي) مهارت در ساخت تبليغات تلويزيوني محيط تلويزيون ويژگي­هاي آگهي­هاي تلويزيوني ماهيت تبليغات تلويزيوني راهبرد پيام عناصر فيلمبرداري و ضبط درون تبليغات برنامه­ريزي و توليد آگهي­هاي تلويزيوني برنامه­ريزي آگهي­هاي تلويزيوني تعيين يک ديدگاه فيلمنامه و تصويربرنامه (ماجرانما) گروه توليد يک آگهي تلويزيوني قواعد تجربي براي توليد آگهي­هاي تلويزيوني واژگان تلويزيون محيط راديو مفاهيم و کاربردها ويژگي محيط راديو راهبرد پيام نگارش براي راديو سبک ابزارها نگارش متن توليد يک آگهي راديويي آگهي­هاي ضبط شده بر روي نوار آگهي­هاي زنده روندهاي پيام مدت و محتوا جلوگيري از فرار از آگهي قرار گرفتن در درون دستکاري تصوير موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر رسانه­هاي تعاملي (متعامل) خلاصه مورد ويديويي فصل شانزدهم خلق تبليغات پاسخ ـ مستقيم موسسه سِرِدين وارد عمل مي­شود بازاريابي مستقيم انواع بازاريابي مستقيم صنعت پاسخ ـ مستقيم دلايل رشد بازاريابي مستقيم يکپارچه شده مشکلات بازاريابي مستقيم تبليغات پاسخ ـ مستقيم بازاريابي پايگاه داده­ها مديريت بازاريابي مستقيم تبليغ کنندگان مؤسسات مصرف­کنندگان مديريت پايگاه داده­ها طراحي يک برنام? بازاريابي مستقيم موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر رسانه­هاي پاسخ ـ مستقيم پست مستقيم بازار کاتالوگي رسانه­هاي چاپي رسانه­هاي پخشي بازاريابي از راه دور هزينه­ها ويژگي­ها پيام آيند? بازاريابي مستقيم مفاهيم و کاربردها خلاصه مورد ويديويي فصل هفدهم خلق تبليغات کتاب راهنما و تبليغات خارج ـ ازـ خانه رسانه­هاي فضايي تبليغات کتاب راهنما تبليغات کتاب زرد مخاطب خلق آگهي­هاي کتاب زرد مفاهيم و کاربردها کتاب­هاي راهنماي الکترونيکي تبليغات خارج ـ از ـ خانه تابلوهاي نصب آگهي درون تبليغات طرح پيام توليد تبليغات فضاي بيروني خريد فضا مخاطب تبليغات گذري موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر مخاطب طراحي پيام تبليغات سينمايي مخاطب طراحي پيام ديدگاهي ديگر رسانه­هاي نوآور پيام­هاي فروش پيام­هاي يادآور پيام­هاي منجر به اقدام خلاصه مورد ويديويي مطالع? موردي بخش 5 فصل هجدهم عمليات تبليغات ترويج فروش چيرز ابدي تعريف ترويج فروش انداز? ترويج فروش دلايل رشد ترويج فروش مفاهيم و کاربردها نقش ترويج فروش در بازاريابي رابطه بين ترويج فروش و تبليغات تفاوت­ها و شباهت­ها معرفي يک محصول جديد آيا ترويج فروش مي­تواند نام تجاري را ايجاد کند؟ انواع ترويج فروش ترويج فروش مصرف کننده ترويج فروش فروشند? دست دوم (بازرگان/باز فروش) درون تبليغات موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر آيند? ترويج فروش خلاصه مورد ويديويي فصل نوزدهم روابط عمومي حق به حق­دار مي­رسد، عزيزم! چالش­هاي روابط عمومي مقايس? روابط عمومي و تبليغات رويکرد رسانه درون تبليغات کنترل اعتبار اجزاي روابط عمومي اندازه­گيري افکار عمومي تکنيک­هاي روابط عمومي اعمال روابط عمومي از طريق رسانه­هاي تحت کنترل موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر نشريات درون سازماني سخنگويان، عکس­ها و فيلم­ها نمايش دهنده­ها، نمايشگاه­ها و رويدادهاي صحنه­اي اعمال روابط عمومي از طريق رسانه­هاي خارج از کنترل تبليغات غيرتجاري سازمان­هاي غيرانتفاعي ارزشيابي روابط عمومي موضوعات و ديدگاه­هاي ديگر ارزشيابي فراگرد مفاهيم و کاربردها خلاصه مورد ويديويي فصل بيستم مبارز? تبليغاتي اورلاندو، فلوريدا: ترويج تعطيلات جادويي ساختار طرح يک مبارز? تبليغاتي تحليل وضعيت تحليل سوآت راهبرد مبارز? تبليغاتي هدف­ها هدف­گيري راهبردهاي جغرافيايي موقعيت­دهي فروش مجامع (نشست­ها) فعاليت­هاي ارتباطات بازاريابي مضمون خلاقيت رسانه­هاي تبليغات پيام­هاي پاسخ ـ مستقيم روابط اعضا ترويج­هاي مربوط به مصرف کننده کارت جادويي اورلاندو فعاليت­هاي تجاري روابط عمومي برنام? بين­المللي يک برنام? جامع ارتباطي خلاصه فصل بيست و يکم تحقيقات ارزشيابي کننده چرا جشنوار? کَن نمي­تواند به توافق برسد؟ فراهم آورندگان و روش­هاي تحقيقات ارزشيابي کننده آزمون­هاي حافظه آزمون­هاي يادآوري سبک زندگي آزمون­هاي بازشناسي آزمون­هاي ترغيبي انواع آزمون­هاي ترغيبي سنجش آزمون­هاي ترغيبي شمارش­هاي پاسخ ـ مستقيم آزمون­هاي ارتباطي مفاهيم و کاربردها گروه­هاي کانون آزمون­هاي روان­شناختي درون تبليغات سنجش آزمون­هاي روان­شناختي آزمون­هاي قاب ـ به ـ قاب سنجش آزمون­هاي قاب ـ به ـ قاب آزمون­هاي درون بازار آزمون­هاي بازار شبيه­سازي شده داده­هاي تک منبعي نکات ضمني تحقيق ارزشيابي کننده خلاصه مورد ويديويي مطالعه موردي بخش 6 فصل بيست و دوم ساير انواع تبليغات تبليغات کسب و کار ـ به کسب و کار و خرده فروشي خرده فروشي در آينده تبليغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار انواع تبليغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار بازاريابي کسب و کار در مقايسه با بازاريابي مصرف کننده درون تبليغات هدف­هاي تبليغات کسب و کار ـ به کسب و کار خلق آگهي ­هاي کسب و کار ـ به ـ کسب و کار رسانه­هاي تبليغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار نشريات عام تجاري و کسب و کار تبليغات کتاب راهنما بازاريابي مستقيم رسانه­هاي مصرف کننده روندهاي اخير در خدمات رسانه­ها آيا تبليغات کسب و کار، فروش مي­کند؟ تبليغات خرده فروشي تبليغات خرده ­فروشي در مقايسه با تبليغات سراسري (کشوري) مفاهيم و کاربردها تبليغات تعاوني روندها در خرده فروشي مفاهيم و کاربردها انواع تبليغات خرده فروشي تبليغات خرده فروشي: خلاقيت، رسانه­ها، و تحقيق خلق آگهي خرده فروشي خريد و فروش رسانه­هاي محلي گزينه­هاي رسانه تحقيق بازار خرده فروشي خلاصه مورد ويديويي فصل بيست و سوم تبليغات بين­المللي فکرهاي خوب مرز نمي­شناسند تکامل بازاريابي بين­المللي توليد داخل کشور صادرات انتقال مديريت ملي­سازي منطقه­اي سازي چشم­انداز جهاني نام­هاي تجاري جهاني بحث جهاني و مؤسسات تبليغاتي شرق و غرب ـ آيا هرگز با هم ديدار مي­کنند؟ ابزارهاي مديريت بين­المللي زبان بين­المللي مفاهيم و کاربردها کنترل بودجه طرح راهبردي درون تبليغات سازمان مؤسسات تبليغاتي بين­المللي چشم­انداز تبليغات بين­المللي کنترل شديد متمرکز بين­المللي منابع متمرکز با کنترل متوسط همتا کردن مشتري خلق و برنامه­ريزي مبارزات تبليغاتي بين­المللي گسترش يک موفقيت ملي مبارزات تبليغاتي طرح­ريزي شده به طور متمرکز مفاهيم و کاربردها انواع مبارزات مرکزي کاربرد و تصويب محلي تبليغات فرامرزي تا چه اندازه موفق است؟ انتخاب رسانه­ها براي مبارزات تبليغاتي جهاني اجراي مبارزات تبليغاتي بين­المللي ملاحظات خاص بين­المللي آداب و رسوم زمان ماندگرايي، مقاومت، رَد و سياست خلاصه مورد ويديويي مطالعه موردي بخش 7 پيوست­ها مشاغل تبليغات واژه­نامه

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر