نام محصول: برنامه ریزی بازاریابی

نویسنده/مترجم: علی‌اکبر اسلام ،
سال انتشار: 1385
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست.
می‌توانید از طریق لیست پایین صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
  • کد محصول: 9789644680908
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: مباتي بازايابي انواع بازاريابي
  • وزن: 800 گرم
معرفي برنامه ريزي بازاريابي مفاهيم ، الگوها، ساختارها، استراتژي ها، تجربيات و مستندات کتاب برنامه ريزي بازاريابي که نخستين کتاب چاپ شده در ايران در زمينه طراحي و اجراي برنامه هاي بازاريابي است. با نگرشي علمي و کاربردي تهيه شده و در عين حال از مطالعات و تجربيات جديد موجود در درون بنگاههاي کشور و کشورهاي توسعه يافته صنعتي استفاده شده است. فهرست: - بسوي شناخت بازاريابي، بازاريابي استراتژيک و برنامه ريزي بازاريابي - جايگاه و اهميت بازاريابي در عصر جديد - تعاريف بازاريابي و واژه هاي اساسي آن - فلسفه ها و مفاهيم بازاريابي (تعريف نقشهاي سازماني براي بازاريابي) - مفهوم و دوره توليد و کالا - مفهوم و دوره فروش - مفهوم و دوره بازاريابي و بازاريابي اجتماعي - چگونگي اجرا و پياده سازي مفهوم بازاريابي در سازمانها - مديريت بازاريابي - مديريت، برنامه ريزي و برنامه ريزي بازاريابي - ابعاد و فرآيند بنيادين بازاريابي استراتژيک و استراتژي بازاريابي - شناسايي و ارزيابي عوامل محيط بازاريابي - شناسايي و تحليل فرصتهاي بازار - انتخاب بازارهاي هدف - جايگاه يابي در بازار و طراحي و توسعه آميخته بازاريابي - متغير محصول - متغير توزيع - متغير ترفيع - متغير قيمت - تهيه، اجرا و کنترل برنامه هاي بازاريابي: نگاهي کلي - الگوها و مدل هاي نوين برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي - مالکوم مکدونالد - فيليپ کاتلر و گري آرمسترانگ - نقش بازاريابي در برنامه استراتژيک و جايگاه ان در بين واحدهاي سازمان - فرآيند مديريت بازاريابي - تجزيه و تحليل فرصتهاي بازار - انتخاب بازارهاي هدف - تهيه و ترکيب عناصر بازاريابي - مديريت تلاشهاي بازاريابي - هنري آسائل - نگرشها نسبت به برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي - فرآيند برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي - ويليام جي استنتسون - تحليل وضعيت - تعيين اهداف بازاريابي - جايگاه يابي و يافتن تمايز رقابتي - انتخاب بازارهاي هدف و سنجش تقاضاي بازار - آميخته بازاريابي - ويليام ام پرايد و او سي فرل - بررسي مقايسه اي الگوها و مدل هاي برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي مطرح شده در اين کتاب - توصيف و تبيين فرايند و محتواي برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي - هدفگذاري - تحليل وضعيت - حسابرسي بازاريابي - حسابرسي مشتري و بازار - تقسيم بندي بازار: پايه و اساس مشتري و بازار - حسابرسي محصول - سيکل عمر محصول - پراکنش نوآوري - پرتفوي محصول - ماتريس بوستون - ماتريس خط مشي هدايتي - نتيجه بخش حسابرسي بازاريابي - تحليل SWOT - تعيين مفروضات برنامه - تنظيم اهداف و استراتژزي هاي بازاريابي - تنظيم اهداف بازاريابي - طراحي استراتژي هاي بازاريابي - تکنيک ها و فنون تنظيم اهداف و استراتژي هاي بازاريابي - ماتريس پرتفوي کسب و کار - ماتريس انسف يا ماتريس رشد محصول/بازار - مدل استراتژي هاي عام رقابتي پورتر - تحليل شکاف - تخصيص منابع، اجرا و نظارت - ارائه يک سيستم برنامه ريزي بازاريابي گام به گام - مباحث کليدي برنامه ريزي بازاريابي - تعريف برنامه ريزي بازاريابي - هدف برنامه ريزي بازاريابي - اهميت و ضرورت برنامه ريزي بازاريابي براي سازمانها و موسسات امروزي - موانع، نگرشها و اصول برنامه ريزي بازاريابي - اصول دهگانه برنامه ريزي بازاريابي - ارائه يک سيستم برنامه ريزي بازاريابي - نگرش گام به گام براي تهيه و طراحي يک برنامه استراتژيک بازاريابي - پايه و اساس سيستم برنامه ريزي بازاريابي - مستندات برنامه استراتژيک بازاريابي - مستندات برنامه عملياتي بازاريابي - طرح پيشنهادي براي تهيه يک برنامه عملياتي بازاريابي - مستندات برنامه عملياتي بازاريابي يکساله - طرح پرسشنامه هاي متداول در برنامه ريزي هاي بازاريابي - فرآيند برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي - بررسي مزايا و منافع حاصل از برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي - بررسي معايب و نواقص برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي - بررسي نگرش مديران نسبت به برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي - تمهيدات و تدابير مورد نياز براي اجراي موثر برنامه هاي بازاريابي - نمونه تجربيات و کاربردهاي برنامه ريزي بازاريابي - نمونه برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي توريسم براي سازمان ملي جهانگردي - پيش فرضها و ضمينه ها - تحليل و ارزيابي وضعيت - تحليل توريست ها و بازارهاي توريسم - تقسيم بندي بازارهاي توريسم - روشهاي متداول تقسيم بندي بازارهاي توريسم - کنکاش محيطي - محيط تکنولوژي - محيط سياسي و قانوني - محيط اقتصادي - محيط اجتماعي و فرهنگي - محيط رقابتي - حسابرسي سازمان - تنظيم اهداف استراتژيک بازاريابي توريسم - استراتژي هاي اساسي در حوزه بازاريابي توريسم - خدمات توريسم - نگرشها راجع به تحليل و برنامه ريزي خدمات توريسم - استراتژي هاي برنامه ريزي خدمات توريسم - سيکل عمر خدمات توريستي - کاربردهاي سيکل عمر محصول در سازمان ملي توريسم - جايگاه يابي و تعيين موقعيت خدمات در حوزه توريسم - قيمت گذاري خدمات توريسم - استراتژي هاي قيمت گذاري - ترفيع خدمات توريسم - منابع اطلاعاتي توريستها در صنعت جهانگردي - طرح الگوي برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي توريسم سازمان ايرانگردي و جهانگردي جهت توسعه صنعت جهانگردي ايارن - نمونه دستورالعمل تهيه برنامه بازاريابي صادرات براي شرکت X در بخش توليد - پيش فرضها و ديدگاه ها در طراحي برنامه - خلاصه اجرايي طرح - گزينش محصولات صادراتي و بازارهاي هدف - طراحي و تدوين خط مشي ها و سياستهاي بازاريابي - برنامه آميخته بازاريابي - قيمت - ترفيع با پيشبرد فروش - کانالهاي توزيعي - تنظيم بودجه بازار - کنترل و تدابير نظارتي بر برنامه هاي بازاريابي - نمونه برنامه بازاريابي براي يک شرکت نرم افزاري - اجراي بازاريابي - سازمان بازاريابي - فعاليتها،مسئوليتهاو جداول زماني براي اجرا - ارزيابي و کنترل - استانداردهاي عملکرد و کنترل هاي مالي - رويه هاي نظارتي

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر