نام محصول: مدیریت استراتژیک اصول و شیوه های عمل -مبلغان

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست.
می‌توانید از طریق لیست پایین صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
  • کد محصول: 9789642614684
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: استراتژي و برنامه ريزي
  • وزن: 620 گرم
شرحي مختصر از کتاب: کتاب «مديريت استراتژيک، اصول و شيوه‌هاي عمل» با مطرح کردن اين سه سوال اساسي شروع مي شود: درحال‌ حاضر در کجا قرار داريم؟ به کجا مي‌خواهيم برويم؟ چگونه مي‌خواهيم به آنجا برسيم؟ و نگارندگان آن در سراسر کتاب در پي يافتن پاسخي براي اين سه سؤال مهم هستند. اين کتاب منبعي با ارزش و به روز در اين حوزه است که براي تدريس در دانشگاهها تأليف گرديده و ترجمه دقيق و استادانه جناب آقاي دکتر محمدعلي عبدالوند و جناب آقاي دکتر هاشم نيکومرام که از استادان با سابقه رشته مديريت استراتژيک در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اند، اين اثر را خواندني تر کرده است. ايشان با درک صحيح وضعيت آموزش اين رشته در دانشگاه هاي ايران و نياز جدي دانشجويان به منابع علمي کامل و جامع براي يادگيري، دست به انتخاب و ترجمه اين کتاب زده‌اند. در اين کتاب مي خوانيم: 1. استراتژي و تلاش براي دستيابي به مزيت رقابتي 2. رهبري و فرايند مديريت استراتژيک 3. استراتژي رقابتي و مزيت در بازار 4. استراتژي هايي براي موسسات داراي کسب و کارهاي متعدد 5. اجراي عالي استراتژي، مسير ديگري به سوي مزيت رقابتي درباره کتاب فهرست کتب مرتبط نظرات فهرست کتاب فصل 1 استراتژي و تلاش براي دستيابي به مزيت رقابتي اهميت مديريت استراتژيک پاسخ سوال "چگونه مي­خواهيم به آنجا برسيم؟" استراتژي رقابتي و مزيت نسبت به رقبا چرا استراتژي يک شرکت به مرور زمان تکامل پيدا مي­کند رابط? بين استراتژي يک شرکت و الگوي کسب و کار آن سه آزمون يک استراتژي موفق نکات کليدي فصل 2 رهبري و فرآيند مديريت استراتژيک رهبران سازمان به عنوان کارآفرينان اصلي و سازندگان استراتژي فرآيند مديريت استراتژيک مرحل? 1 از فرآيند مديريت استراتژيک: توسع? يک چشم­انداز استراتژيک تفاوت چشم­انداز استراتژيک و بياني? رسالت اهميت انتقال چشم­انداز استراتژيک منافع يک چشم­انداز استراتژيک اثربخش مرحل? 2 از فرآيند مديريت استراتژيک: تعيين اهداف چه نوع اهدافي تعيين کنيم ـ نياز به کارت امتياز متوازن مرحل? 3 از فرآيند مديريت استراتژيک: تدوين استراتژي­هاي سطح سازمان و سطح کسب و کار مرحل? 4 از فرآيند مديريت استراتژيک: به کارگيري و اجراي استراتژي انتخابي مرحل? 5 از فرآيند مديريت استراتژيک: ارزيابي عملکرد و اقدام به تعديلات اصلاحي هدايت فرآيند اجراي استراتژي اداره کردن شرکت: نقش مديرعامل در فرآيند مديريت استراتژيک نکات کليدي فصل 3 صنعت و تجزيه و تحليل رقابتي عملکرد شرکت و «محيط کلان» تشخيص محيط صنعت و رقابتي شرکت سوال 1 مربوط به تجزيه و تحليل صنعت: ويژگي­هاي اقتصادي حاکم بر صنعت چه هستند؟ سوال 2 مربوط به تجزيه و تحليل صنعت: قدرت نيروهاي رقابتي صنعت چقدر است؟ نيروي رقابتي قدرت چانه­زني خريدار و همکاري فروشنده ـ خريدار نيروي رقابتي کالاهاي جايگزين نيروي رقابتي قدرت چانه­زني تأمين کننده و همکاري تأمين کننده ـ فروشنده نيروي رقابتي کالاهاي جايگزين نيروي رقابتي قدرت چانه­زني تأمين کننده و همکاري تأمين کننده ـ فروشنده نيروي رقابتي تازه واردان بالقوه نيروي رقابتي "رقابت بين فروشندگان رقيب" مجموع? نقاط قوت پنج نيروي رقابتي و سودآوري صنعت سوال 3 مربوط به تجزيه و تحليل صنعت: چه نيروهايي باعث تغيير در صنعت مي­شوند و چه تأثيري دارند؟ مفهوم نيروهاي محرک صنعت شناسايي نيروهاي محرک يک صنعت تشخيص تأثير نيروهاي محرک صنعت تعيين ميزان تغيير مورد نياز در استراتژي براي آمادگي در مقابل تأثير نيروهاي محرک سوال 4 مربوط به تجزيه و تحليل صنعت: جايگاه­يابي رقباي صنعت چگونه است؟ استفاده از نقشه­هاي گروه استراتژيک براي ارزيابي جايگاه­يابي رقباي کليدي ارزش نقشه­هاي گروه استراتژيک سوال 5 مربوطه به تجزيه و تحليل صنعت: حرکات استراتژيک احتمالي بعدي رقبا چه خواهد بود؟ پيش­بيني حرکات رقباي صنعت سوال 6 مربوطه به تجزيه و تحليل صنعت: عوامل کليدي موفقيت در صنعت کدام­اند؟ سوال 7 مربوطه به تجزيه و تحليل صنعت: آيا صنعت چشم­اندازهايي خوب با منافعي جذاب ارائه مي­کند؟ نکات کليدي فصل 4 تجزيه و تحليل محيط بيروني: ارزيابي منابع، جايگاه هزينه، و قدرت رقابتي يک شرکت سوال 1 مربوطه به تجزيه و تحليل موقعيت: استراتژي شرکت چه قدر خوب عمل مي­کند؟ سوار 2 مربوطه به تجزيه و تحليل موقعيت: منابع و توانمندي­هاي شرکت کدام­اند؟ شناسايي منابع و توانمندي­هاي رقابتي تعيين قدرت رقابتي نقط? قوت يک منبع منابع، توانمندي­ها، و شايستگي يک شرکت به عنوان مبناي مزيت رقابتي نقاط قوت و ضعف درون شرکت و فرصتها و تهديدات بيروني آن، چه هستند؟ شناسايي نقاط ضعف و کمبودهاي رقابتي شرکت شناسايي فرصت­هايي بازار يک شرکت شناسايي تهديدهاي فراروي سودآوري آتي يک شرکت سوال 3 مربوط به تجزيه و تحليل موقعيت: جايگاه هزينه و قيمت­گذاري شرکت تا چه حد رقابتي است؟ زنجيره­هاي ارزش شرکت استفاده از هزينه­يابي مبتني بر فعاليت به منظور تعيين هزين? عملکرد فعاليت­هاي زنجير? ارزش محک زني هزينه­هاي فعاليت: ابزاري براي تشخيص رقابتي بودن فعاليت­هاي زنجير? ارزش يک شرکت سيستم­هاي زنجير? ارزش براي کل يک صنعت سوال 4 مربوط به تجزيه و تحليل موقعيت: شرکت در مقايسه با رقباي کليدي، از چه قوت رقابتي برخوردار است؟ سوال 5 مربوط به تجزيه و تحليل موقعيت: مديريت بايد به دنبال حل چه مقولات و مشکلات استراتژيکي باشد؟ نکات کليدي فصل 5 استراتژي رقابتي و مزيت در بازار استراتژي­هاي رقابتي و جايگاه­­يابي صنعتي استراتژي­هاي تأمين کنند? هزين? پايين دستيابي به رهبري هزين? پايين شرايط بازار مطلوب استراتژي ارائ? هزين? پايين خطرهاي استراتژي تأمين کنند? هزين? پايين استراتژي­هاي تمايز گسترده رويکردهايي به تمايز ايجاد ارزش براي مشتريان از طريق تمايز جستجوي فرصت­هاي تمايز ارزش درک شده و اهميت علامت دادن دربار? ارزش شرايط مناسب استفاده از استراتژي تمايز در بازار پيشامدهاي بداحتمالي استراتژي تمايز استراتژي­هاي متمرکز (يا بازار دنج) استراتژي تمرکز از طريق هزين? پايين استراتژي تمرکز مبتني بر تمايز شرايطي که باعث موفقيت يک استراتژي تمرکز مبتني بر روي هزين? پايين يا تمرکز مبتني بر تمايز مي­شود پيشامدهاي بداحتمالي براي يک استراتژي تمرکز مبتني بر هزين? پايين يا تمرکز مبتني بر تمايز خطر اختيار کردن يک استراتژي «مصالحه­اي» فصل 6 ديگر گزينه­هاي مهم استراتژي کسب و کار پيوندهاي استراتژيک و همکاري­هاي مشارکت جويانه نحو? ايجاد نقط? قوت در منابع و شايستگي­هاي محوري پيوندهاي استراتژيک و همکاري­هاي مشارکت جويان? ناموفق خطرهاي استراتژيک اتکا به پيوندهايي که به خاطر نقاط قوت منابع کليدي برقرار شوند استراتژي­هاي ادغام و تملک شرکت­هاي ديگر صنعت دلايل عدم موفقيت برخي از ادغام­ها و تملک­ها در دستيابي به نتايج مورد انتظار ادغام عمودي: فعاليت در بخش­هاي بيشتري از زنجير? ارزش صنعت مزاياي استراتژي ادغام عمودي معايب استراتژي ادغام عمودي ايجاد يک زنجير? تأمين برتر از لحاظ رقابتي بودن گزينه­هاي استراتژيک براي بهبود جايگاه شرکت در بازار ـ استفاده از تهاجمات استراتژيک انتخاب مبناي تهاجم رقابتي تهاجم به کدام يک از رقبا؟ استراتژي اقيانوس آبي گزينه­هاي استراتژيک حمايت از جايگاه يک شرکت در بازار و مزيت رقابتي آن ـ استفاده از استراتژيهاي تدافعي ايجاد موانع در برابر چالشگران علامت دادن به چالشگران در مورد احتمال اقدامات تلافي جويانه زمانبندي اقدامات استراتژيک يک شرکت پتانسيل مزيتهاي آخرين شرکت اقدام کننده بودن يا معايب اولين شرکت اقدام کننده بودن تصميم در مورد زود اقدام کننده يا دير اقدام کننده بودن نکات کليدي فصل 7 استراتژي­هايي براي رقابت در بازارهاي بين­المللي علت گسترش فعاليت در بازارهاي بين­المللي عوامل شکل دهند? انتخاب استراتژي در بازارهاي بين­المللي تشخيص تفاوت بين کشورها از لحاظ شرايط فرهنگي، جمعيتي، و بازار محرکهاي هزينه­اي مبتني بر مکان تأثيرات تغيير نرخ­هاي تبادل ارز سياستهاي کشور ميزبان استراتژي­هاي ورود و رقابت در بازارهاي خارجي استراتژي­هاي صادرات استراتژي­هاي اعطاي مجوز جامع استراتژي­هاي اعطاي مجوز محدود برقرار کردن عمليات بين­المللي: انتخاب بين استراتژي­هاي بومي شد? چند کشوري يا يک استراتژي جهاني ايجاد توان رقابتي در بازارهاي بين­المللي: استفاده از پيوندهاي استراتژيک و سرمايه­گذاري­هاي مشترک بين­المللي استفاده از عمليات بين­المللي براي بهبود کلي رقابتي بودن استفاده از مکان براي ايجاد مزيت رقابتي استفاده از همکاريهاي فرامرزي براي ايجاد مزيت رقابتي استفاده از مجاري سود و يارانه­هاي فرا بازار براي يک تهاجم استراتژيک نکات کليدي فصل 8 استراتژي­هايي براي مؤسسات داراي کسب و کارهاي متعدد زماني که تنوع بخشي کسب و کار مورد توجه قرار مي­گيرد ايجاد ارزش براي سهامداران: تائيد نهايي براي تنوع بخشي کسب و کار رويکردهايي براي تنوع بخشي در ترکيب کسب و کار تنوع بخشي از طريق تملک يک کسب و کار موجود ورود به خط جديد کسب و کار از طريق شروع دروني استفاده از سرمايه­گذاري­هاي مشترک براي دستيابي به تنوع بخشي تعريف استراتژي شرکتي: تنوع بخشي به سوي کسب و کارهاي همگون يا ناهمگون جذابيت تنوع بخشي همگون تنوع بخشي به سوي کسب و کارهاي ناهمگون تنوع بخشي ناهمگون، رشد درآمد و عوايد، و کاهش ريسک معايب تنوع بخشي ناهمگون استراتژي­هاي شرکتي مرکب از تنوع بخشي همگون و ناهمگون ارزيابي استراتژي شرکتي يک شرکت داراي کسب­هاي متنوع گام1: ارزيابي جذابيت صنعت گام 2: ارزيابي قدرت رقابتي واحد کسب و کار گام 3: تعيين ارزش رقابتي تناسب­هاي استراتژيک در شرکت­هاي داراي چند کسب و کار گام 4: ارزيابي کفايت منابع شرکتي در شرکتهاي داراي کسب و کارهاي متنوع گام 5: رتبه­بندي واحدهاي کسب و کار و تعيين اولويت براي تخصيص منابع گام 6: تدوين حرکت­هاي استراتژيک جديد براي بهبود عملکرد کلي شرکت نکات کليدي فصل 9 استراتژي­هاي اخلاقي کسب و کار، مسئوليت اجتماعي شرکتي، و پايداري محيطي اخلاقيات کسب و کار و وظايف تدوين و به کارگيري استراتژي محرک­هاي استراتژي­ها و رفتار غيراخلاقي کسب وکار وضعيت کسب و کار با وجود استراتژي­هاي اخلاقي و شيوه­هاي عملياتي اخلاقي حصول اطمينان نسبت به تعهد شديد به اخلاقيات کسب و کار در شرکتهاي داراي فعاليتهاي بين­المللي مسئوليت اجتماعي و شهروندي شرکتي پايداري شرکتي و محيط زيست وضعيت کسب و کار با وجود رفتار مسئولان? اجتماعي نکات کليدي فصل 10 اجراي علي استراتژي؛ مسير ديگري به سوي مزيت رقابتي اجزاي مديريتي اصلي فرآيند اجراي استراتژي ايجاد سازماني توانمند براي اجراي خوب استراتژي سرماي? انساني و اجراي عالي استراتژي ايجاد توانمندي­هاي پويا و شايستگي­هاي محوري تطبيق ساختار سازماني با استراتژي تخصيص منابع به فعاليتهاي مهم استراتژي ايجاد سياستها و رويه­هاي پشتيبان استراتژي تلاش براي بهبود مستمر در فرآيندهاي داخلي نصب سيستم­هاي اطلاعاتي و عملياتي استفاده از پاداش­ها و مشوق­ها به منظور ارتقاء اجراي بهتر استراتژي سيستم­هاي انگيزش و پاداش­دهي رهنمودهايي براي طراحي سيستم­هاي تشويقي پولي پاداش­هاي غيرپولي فرهنگ­هاي شرکتي و اجراي عالي استراتژي فرهنگ­هاي شرکتي ناسالم فرهنگ­هاي داراي عملکرد بالا فرهنگ­هاي سازش­پذير تغيير دادن يک فرهنگ مشکل­دار هدايت فرآيند اجراي استراتژي نکات کليدي يبتخبنمت

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر