نام محصول: چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟

قیمت: 31000 تومان
  • کد محصول: 9789642614417
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: مباتي بازايابي انواع بازاريابي
  • وزن: 147 گرم
شرحي مختصر از کتاب: برنامه ريزي يکي از مهم ترين نقش هاي مديريت است. برنامه کسب و کار (Business Plan) شرکت باعث تداوم کسب و کار مي شود. برنامه بازاريابي (Marketing Plan) شرکت، يک ورودي کليدي به برنامه کسب و کار است. اين برنامه بايد خوش آيندترين فرصتهاي کسب و کار را براي شرکت شناسايي و طرح کلي چگونگي نفوذ، دستيابي و حفظ موقعيت ها در بازارهاي شناخته شده را ترسيم کند. اين برنامه يک ابزار ارتباطي است که همه عناصر آميزه بازاريابي را در يک برنامه اجرايي هماهنگ و با هم ترکيب مي کند. اين برنامه به دقت بيان مي کند که چه کسي، چه کاري را در چه زماني، کجا و چطور انجام مي‌دهد تا به هدفهاي خود برسد. کتاب «چگونه برنامه بازاريابي بنويسيم» با آموزش قدم به قدم چگونگي طراحي و تدوين يک برنامه بازاريابي و ذکر مثال هاي علمي شما را با روش هاي اجرايي اين امر آشنا مي کند. برخي از عناوين مطرح شده در اين کتاب عبارتند از: - فروش چيست؟ - بازاريابي چيست؟ - برنامه ريزي بازاريابي چيست؟ - تحليل موقعيت – بازبيني بازاريابي - بخش بندي بازار چيست؟ - اهداف، استراتژيهاي بازاريابي و برنامه هاي اقدام - توزيع و ترويج و بودجه ها - نوشتن برنامه - ارائه برنامه، پيگيري و بازبيني فهرست کتاب يادداشت ناشر يادداشت مترجمان پيشگفتار فصل اول مقدمه فروش چيست؟ بازاريابي چيست؟ برنامه­ريزي بازاريابي چيست؟ مراحل آماده­سازي برنام? بازاريابي خلاصه فصل دوم تحليل موقعيت ـ بازبيني بازاريابي بازبيني محيط بازاريابي بازبيني فعاليت بازاريابي بازبيني سيستم بازاريابي محيط بازاريابي ـ تحقيق بازار مثال عملي تحقيق بازار دروني بخش­بندي بازار چيست؟ چک ليست اطلاعات چگونه ارقام را ارائه کنيم تحليل موقعيت تجزيه و تحليل SWOT خلاصه فصل سوم اهداف، استراتژيها و برنامه­هاي اقدام اهداف بازاريابي چيست؟ سبد محصول نرخ نسبي رشد بازار و سهم بازار تحليل شکاف استراتژي بازاريابي چيست؟ استراتژيهاي قيمت­گذاري برنامه­هاي اقدام خلاصه فصل چهارم توزيع، ترويج و بودجه­ها برنام? توزيع برنام? ترويج و تبليغات هزينه­ها و بودجه­ها بودجه­بندي هزين? برنام? بازاريابي خلاصه فصل پنجم نوشتن برنامه مقدمه خلاص? اجرايي تحليل موقعيت اهداف بازاريابي استراتژيهاي بازاريابي برنام? زمان­بندي چه چيز/ کجا/ چگونه ترويج فروش بودجه­ها و حساب و سود و زيان کنترلها و روزآمدسازي روشها خلاصه فصل ششم ارائ? برنامه، پيگيري و بازبيني ارائ? برنامه پيگيري و بازبيني نتيجه پيوست ـ برنام? بازاريابي براي بازار انگلستان در سال 2010

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر