نام محصول: تبدیل شدن به یک مدیر جدید

سال انتشار: 1393
قیمت: 24000 تومان
  • کد محصول: 9789642614516
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: مباني مديريت و سازمان
  • وزن: 88 گرم
شرحي مختصر از کتاب: خوب، پس شما همين تازگي‌ها تبديل به يک مدير جديد شده‌ايد. تغيير موقعيت شغلي معمولاً با نگرانيها و فشارهاي عصبي (استرس) همراه است. براي اينکه بتوانيد چالشهاي پيش‌روي مسئوليت جديد را با موفقيت پشت‌سر بگذاريد و تبديل به مدير و رهبر کارآمدي شويد، اين راهنما به شما مي‌آموزد که چگونه: گروههاي مؤثر با کارکرد بالا را تشکيل دهيد. سبک مديريتي خود را با وضع جديد منطبق سازيد. با عواطف افزايش يافته در زماني که تبديل به يک مدير جديد مي‌شويد، مقابله کنيد. ديدار با مشاورتان ليندا اي. هيل استاد فهرست کتاب پيام استاد: يک سفر چالش انگيز و ارزنده تبديل شدن به يک مدير جديد: مباني درک اسطوره­هايي درباره مديريت اطلاعات مفيد براي زدودن فرضهاي غلط دربار? نقش مديريت من، مثل گذشته از همان مهارتها استفاده خواهم کرد قدرت خواهم داشت آزادي بسيار بيشتري به دست خواهم آورد هميشه کنترل خواهم داشت کار را مقدمتاً از طريق آموزش خواهم آموخت درک انتظارات پيچيده بينشهايي نسبت به بسياري از انتظارات متفاوتي که شما و ديگران ، پس از آنکه مدير شديد خواهيد/ خواهند داشت آنچه از خود انتظار خواهيد داشت افرادي که مستقيماً زير نظرتان کار مي­کنند، روسا و همقطارانتان چه انتظاري از شما خواهند داشت. نحو? مديريت انتظارات متضاد تعريف نقش جديدتان تبيينهاي سه جزء حياتي نقش جديدتان تبديل شدن به يک تدوين کننده دستور کار تبديل شدن به يک شبکه­ساز اتخاذ يک چشم­انداز وسيع­تر اداره کردن گروهها بينشهايي نسبت به اينکه گروهها تا چه حد ذي­نفع هستند و نحو? مديريت آنها به طور مؤثر چرا گروهها ايجاد مي­شوند؟ چگونه يک گروه بايد اداره شود؟ اداره کردن هر فرد از کارکنان راهبردهايي براي کسب حداکثر بازدهي از کساني که مستقيماً زير نظرتان کار مي­کنند درک سبکهاي مديريتي دانستن زمان و چگونگي ارائ? بازخورد استفاده از مربيگري درک «مثلث روابط» ترويج چندگونگي و فرهنگ گروه پيشنهادهايي براي استفاده از اهرم تفاوتها و ساخت ماهران? يک فرهنگ پربار درگروهتان درک شکلهاي چندگونگي به چنگ آوردن ابعاد ناملموس گوناگوني درک فرهنگ گروه شکل دادن فرهنگ يک گروه جديد پذيرش هويت جديدتان نظرياتي مفيد براي سازگاري با فرد جديدي که به عنوان يک مدير خواهيد شد درک انگيزشهايتان سنجش توانايي­تان براي انجام دادن کار شناختن شُماي تازه تقويت کردن هوش عاطفي­تان نظرياتي براي استفاده از «هوش عاطفي» به نفع گروه و شخص خودتان هوش عاطفي چيست؟ تقويت کردن هوش عاطفي­تان از عهد? احساسات جديد برآمدن راهبردهايي براي سر و کار يافتن به عواطفي که ممکن است با مدير شدنتان نمايان شوند چه انتظاري بايد داشت؟ فشار نقش مسئله حل کردن بدون پايان انزوا بار سنگين رهبري کاستن از فشار درو کردن جوايز مدير بودن نظرياتي براي نحو? بهره­مندي از ثمرات تلاشهايتان به عنوان يک مدير جديد ارضاء نيازهاي روان شناختي مهم شکوفايي و رشد همکاري راهنماييها و ابزارها ابزارهايي براي تبديل شدن به يک مدير جديد خود را بيازماييد يک مرور مفيد بر تفاهيم ارائه شده در اين راهنما. اين آزمون را قبل و بعد از خواندن اين راهنما انجام دهيد تا ببينيد چه قدر آموخته­ايد براي يادگيري بيشتر عناوين و مقالات و کتابهاي ديگر چنانچه بخواهيد عميق­تر به موضوع بپردازيد منابع اين کتاب

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر