نام محصول: استراتژی رقابتی(تکنیک‌های تحلیل صنعت و رقابت)

سال انتشار: 1387
قیمت: 90000 تومان
  • کد محصول: 9789643175979
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: استراتژي و برنامه ريزي
  • وزن: 684 گرم

 درباره‌ی کتاب استراتژی رقابتی(تکنیک‌های تحلیل صنعت و رقابت)

رباره کتاب : به طور سنتي رقابت يک عنصر ايستا است و موفقيت يا شکـست در آن به عوامل توليد وابسته است.ليکن در دنياي امروزي و مدرن ،رقابت يک عامل پويا است و تکنولوژي هاي نوين،محصولات جديد،مرزبندي هاي جديد،فرايندهاي توليدي جديد و مفاهيم جديد مديريتي منجر به شکل گيري تغير و يا حتي از بين بردن مزيت رقابت صنعتي ملي مي شود.کتاب استراتژي رقابتي از 3 بخش تشکيل شده است ، بخش اول به تحليل ساختاري صنايع و نيروهاي پيش برنده رقابت در هر صنعت اشاره دارد.در تحليل ساختاري توليد کننده ( اعم از محصول يا خدمات ) بايد به تهيه نقشه اي از گروه هاي استراتژيک ، ارزيابي از موانع جابجايي و ارزيابي از توان چانه زني هر گروه استراتژيک در صنعت يا تامين کنندگان و خريداران دست يابد. بنابراين پس از شناخت محيط و توانمندي هاي خود و با توجه به اينکه محور تحليل ساختار هر صنعت ريشه در اقتصاد و فن آوري آن دارد-که البته اين خود شکل دهنده محدوده رقابتي آن است-شرکت بايد استراتژي رقابتي خود را تدوين و تنظيم نمايد. 

 فهرست کتاب استراتژی رقابتی(تکنیک‌های تحلیل صنعت و رقابت) مقدمه مترجم 

مقدمه

 پيشگفتار مقدمه، 1980 

مروري بر روش کلاسيک تدوين استراتژي بخش

 I تکنيک هاي عمومي تحليل

 فصل اول 

تحليل ساختاري صنايع

 عوامل تعيين کننده ساختاري شدت رقابت 

تحليل ساختاري و استراتژي رقابتي 

تحليل ساختاري و تعريف صنعت 

فصل دوم

 استراتژي هاي رقابتي ژنريک(عمومي) 

استراتژي هاي عمومي سه گانه 

توقف در وسط خطرات استراتژي هاي ژنريک 

فصل سوم 

چارچوبي براي تحليل رقيب 

اجزاء تحليل رقيب 

تجميع چهار بخش تحليل رقبا- پروفايل واکنش رقيب

 تحليل رقبا و پيش بيني صنعت 

لزوم وجود سيستم اطلاعات از رقيب 

فصل چهارم 

پيام هاي بازار 

انواع نشانه هاي بازار 

نقش تاريخچه شرکت در شناسايي نشانه ها

 آيا توجه به نشانه هاي بازار مي تواند گمراه کننده باشد؟ 

فصل پنجم

 تحرکات رقابتي 

بي ثباتي صنعت: احتمال جنگ رقابتي 

تحرکات رقابتي

 الـــتزام

 نقاط محوري 

نکته اي در خصوص اطلاعات و پنهان کاري 

فصل ششم 

استراتژي شرکت در قبال خريداران و تأمين کنندگان

 گزينش خريدار

 استراتژي خريد

 فصل هفتم 

تحليل ساختاري درون صنايع 

ابعاد استراتژي رقابتي

 گروه هاي استراتژيکي 

گروه هاي استراتژيک و سودآوري شرکت 

پيامدهايي براي تدوين استراتژي 

نقشه گروه استراتژيک به عنوان يک ابزار تحليلي 

فصل هشتم

 تکامل صنعت 

مفاهيم پايه در تکامل صنعت

 فرآيندهاي تکاملي

 روابط اصلي در تحول صنعت 

بخش II محيط هاي عمومي صنعت 

فصل نهم 

استراتژي رقابتي در صنايع غير متمرکز 

عوامل غير متمرکز شدن صنعت چيست؟

 غلبه بر پراکندگي

 مواجه با عدم تمرکز صنعت

 تله هاي استراتژيک بالقوه

 تدوين استراتژي 

فصل دهم 

استراتژي رقابتي در صنايع نو ظهور 

محيط ساختاري 

مشکلاتي که توسعه صنعت را محدود مي کند 

بازارهاي پيشين و دير کرد

 انتخاب هاي استراتژيک 

تکنيک هاي پيش بيني 

انتخاب صنعت براي ورود

 فصل يازدهم 

گذار صنعت به مرحله بلوغ 

تغييرات صنعت در مرحله گذار 

بعضي از پيامدهاي استراتژيکي گذار 

چالش هاي استراتژيک انتقال

 پيامدهاي راهبرد ي بلوغ 

گذار صنعت و مديريت کل شرکت 

فصل دوازدهم

 استراتژي رقابتي در صنايع در حال افول 

عوامل ساختاري تعيين کننده رقابت در دور? افول جايگزيني هاي راهبردي در دوره افول 

انتخاب استراتژي در مرحله افول 

چالش هاي افول 

آماده سازي شرکت براي مرحله افول 

فصل سيزدهم 

رقابت در صنايع جهاني 

منابع و موانع رقابت جهاني 

تحول صنايع به سوي جهاني شدن 

رقابت در صنايع جهاني 

راه هاي استراتژيکي جايگزين در صنايع جهاني 

روندهاي تأثير گذار بر رقابت جهاني بخش

 III تصميمات استراتژيک 

فصل چهاردهم 

تحليل استراتژيک ادغام عمومي

 هزينه- فايده استراتژيک ادغام عمومي

 مسائل ويژه استراتژيک در ادغام رو به جلو

 مسائل ويژه استراتژيک در ادغام رو به عقب 

قراردادهاي بلند مدت و مزيت ادغام

 توهمات در تصميم گيري هاي مربوط به ادغام عمودي

 فصل پانزدهم 

افزايش ظرفيت

 عوامل تصميم گيري در توسعه ظرفيت 

علل ايجاد ظرفيت اضافي

 استراتژي هاي بازدارنده 

فصل شانزدهم 

ورود به کـسب وکارهاي جديد

 ورود از طريق توسعه دروني

 ورود از طريق خريد شرکت ها 

ورود تدريجي 

پيوستA 

فنون پورت فوليو در تحليل رقيب 

ماتريس رشد/ سهم 

موقعيت شرکت/ سطح جذابيت صنعت 

پيوستB 

چگونگي انجام تحليل صنعتي 

استراتژي تحليل صنعتي 

منابع انتشار يافته براي تحليل صنعت و رقبا 

گردآوري داده هاي ميداني براي تحليل صنعتي

 

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر