نام محصول: کتاب 100 ایده ی برتر بازاریابی - چاپ چهارم

قیمت: 124000 تومان
 • کد محصول: 9786006982625
 • نوع محصول: کتاب
 • دسته بندی: مباتی بازایابی انواع بازاریابی
 • وزن: 500 گرم

 درباره‌ی کتاب 100ایده برتربازاریابی - چاپ سوم

صد ایده‌ی بازاريابی كتابی خاص است. هر يک از ايده‌ها در كمترين كلمات تشريح شده‌اند. حتی اگر نخواهيد كل كتاب را يكجا بخوانيد می‌توانيد هر يک از ايده‌ها را از روی فهرست انتخاب كرده و در زمان 3-2 دقيقه مطالعه كنيد. ايده‌ها خلاقانه و مؤثر هستند و براي اجرايی كردن بسياری از آن‌ها نيازی به صرف هزينه‌های سنگين نيست. ايده‌ها متناسب با شرايط و تكنولوژی حال حاضر بازار می‌باشند و در ارائه‌ی آن‌ها از سادگی قابل تحسينی استفاده شده است. يک تعريف كاربردی از مديريت فروش عبارت است از: «ارتقاي سطح كمّی و كيفی فروش». هدف ما در مديريت فروش اين است كه با پوشش بازار بيشتر، فشار موجودی بالاتر، سطر فاكتور بيشتر در سبد خريد مشتری و در نهايت وصول مطالبات بهتر و بهبود جريان نقدينگی، كميت فروش را افزايش دهيم و در مقايسه با سنوات مشابه گذشته از يك رشد خطي بالارونده برخوردار باشيم. و همچنين مي‌خواهيم فروشمان با كيفيت باشد، يعنی مشتريان را حفظ كنيم، خشنود سازيم و ضمن بهره‌مندی سازمان خودمان ايشان را به سفيران برند خودمان تبديل كنيم و بديهی است بهره‌گيری از ساير علوم خصوصاً روانشناسی و ارتباطات در اين مسير به ما خيلی كمك می‌كند.

در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه‌ی بازاریابی ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی بوده است. بازاریابان تلاش می‌کنند تا اطمینان پیدا کنند که هر پیامی که از شرکت صادر می‌شود حداقل به صورت کلی روایت یکسان را منتقل کند. دستیابی به این هدف در عمل بسیار دشوار است؛ نیروهای فروش هر چیزی که لازم باشد می‌گویند تا فروش انجام شود، رسانه‌های مختلف به سلیقه و شیوه‌ی خود پیام شرکت را منتقل می‌کنند و کارکنان شرکت با دوستان و آشنایان خود در مورد شرکت و محصولات آن صحبت می‌کنند که گاه آثار مخربی در پی دارد. یکی از راه‌های ایجاد هماهنگی و یکپارچگی پیام‌های شرکت این است که از آن‌ها برای هدایت مردم به وب‌سایت شرکت استفاده شود و در آنجا پیام اصلی را به آن‌ها معرفی کرد.

 

 فهرست کتاب 100ایده برتربازاریابی - چاپ سوم

 • ایده‌ی اول: محصولات خورا مجانی بدهید؛
 • ایده‌ی  دوم: طنز را چاشنی کار خود کنید؛
 • ایده‌ی  سوم: تصمیم گیرندگان را در کنار هم قرار دهید؛
 • ایده‌ی چهارم: مشتریان خود را دست بیندازید؛
 • ایده‌ی پنجم: برای مردم پول و سکه واقعی بفرستید؛
 • ایده‌ی ششم: محصول را از بازار جمع‌آوری کنید؛
 • ایده‌ی هفتم: محصول خود را به استاندارد بازار تبدیل کنید؛
 • ایده‌ی هشتم: ارزش بیشتر به مشتریان بدهید؛
 • ایده‌ی نهم: متفاوت باشید
 • ایده‌ی دهم: به مشتریان خود احترام بگذارید؛
 • ایده‌ی یازدهم: بازی کنید؛
 • ایده‌ی دوازدهم: یکی از دوستان خود را معرفی کنید؛
 • ایده‌ی سیزدهم: از هدایابی استفاده کنید که واقعاً ترویج‌کننده باشند؛
 • ایده‌ی چهاردهم: نیروهای فروش مستقل داشته باشید؛
 • ایده‌ی پانزدهم: توانایی‌های کارکنانتان را ارتقاء دهید؛
 • ایده‌ی شانزدهم: با مشتریان با زبان خودشان صحبت کنید؛
 • ایده‌ی هفدهم: فرهنگ سازمانی خود را بسازید؛
 • ایده‌ی هجدهم: برند خیره‌کننده‌ای داشته باشید؛
 • ایده‌ی نوزدهم: نمایش محصول را تسهیل کنید؛
 • ایده‌ی بیستم: جشن خرید برپا کنید؛
 • ایده‌ی بیست و یکم: برای برقراری ارتباط با مشتریان عجله نکنید؛
 • ایده‌ی بیست و دوم: بازگرداندن مشتریان سابق امکان‌پذیر است؛
 • ایده‌ی بیست و سوم: برای مشتریان طعمه بگذارید؛
 • ایده‌ی بیست و چهارم: از بروشور هوشمندانه بهره ببرید؛
 • ایده‌ی بیست و پنجم: رقبایتان را به مشتریان خود نشان بدهید؛
 • ایده‌ی بیست و ششم: شرکای مناسب خود را پیدا کنید؛
 • ایده‌ی بیست و هفتم: در نمایشگاه حضور تأثیرگذار داشته باشید؛
 • ایده‌ی بیست و هشتم: برای هدایای خود قیمت تعیین کنید
 • ایده‌ی بیست و نهم: اجازه بدهید فریاد بزنند؛
 • ایده‌ی سی‌ام: نقطه‌ضعف خود را به مزیت تبدیل کنید؛
 • ایده‌ی سی و یکم: برای خود نماد بسازید؛
 • ایده‌ی سب و دوم: محصول خود را نشان دهید؛
 • ایده‌ی سی و سوم: از اثر کشور سازنده بهره‌مند شوید؛
 • ایده‌ی سی و چهارم: به اندازه‌ی ارزش خدمتتان پول بگیرید؛
 • ایده‌ی سی و پنجم: ثابت‌قدم باشید؛
 • ایده‌ی سی و ششم: مشتریان خود را دوست داشته باشید؛ آنچه آن‌ها دوست دارند را دوست داشته باشید؛
 • ایده‌ی سی و هفتم: فرآیند پرداخت را تسهیل کنید؛
 • ایده‌ی سی و هشتم: به موقع اعتبار تخصیص دهید؛
 • ایده‌ی سی و نهم: رقابت نکنید؛
 • ایده‌ی چهارم: مشتریان خود را دست بیندازید؛
 • ایده‌ی پنجم: برای مردم پول و سکه واقعی بفرستید؛
 • ایده‌ی ششم: محصول را از بازار جمع‌آوری کنید؛
 • ایده‌ی هفتم: محصول خود را به استاندارد بازار تبدیل کنید؛
 • ایده‌ی هشتم: ارزش بیشتر به مشتریان بدهید؛
 • ایده‌ی نهم: متفاوت باشید
 • ایده‌ی دهم: به مشتریان خود احترام بگذارید؛
 • ایده‌ی یازدهم: بازی کنید؛
 • ایده‌ی دوازدهم: یکی از دوستان خود را معرفی کنید؛
 • ایده‌ی سیزدهم: از هدایابی استفاده کنید که واقعاً ترویج‌کننده باشند؛
 • ایده‌ی چهاردهم: نیروهای فروش مستقل داشته باشید؛
 • ایده‌ی پانزدهم: توانایی‌های کارکنانتان را ارتقاء دهید؛
 • ایده‌ی شانزدهم: با مشتریان با زبان خودشان صحبت کنید؛
 • ایده‌ی هفدهم: فرهنگ سازمانی خود را بسازید؛
 • ایده‌ی هجدهم: برند خیره‌کننده‌ای داشته باشید؛
 • ایده‌ی نوزدهم: نمایش محصول را تسهیل کنید؛
 • ایده‌ی بیستم: جشن خرید برپا کنید؛
 • ایده‌ی بیست و یکم: برای برقراری ارتباط با مشتریان عجله نکنید؛
 • ایده‌ی بیست و دوم: بازگرداندن مشتریان سابق امکان‌پذیر است؛
 • ایده‌ی بیست و سوم: برای مشتریان طعمه بگذارید؛
 • ایده‌ی بیست و چهارم: از بروشور هوشمندانه بهره ببرید؛
 • ایده‌ی بیست و پنجم: رقبایتان را به مشتریان خود نشان بدهید؛
 • ایده‌ی بیست و ششم: شرکای مناسب خود را پیدا کنید؛
 • ایده‌ی بیست و هفتم: در نمایشگاه حضور تأثیرگذار داشته باشید؛
 • ایده‌ی بیست و هشتم: برای هدایای خود قیمت تعیین کنید
 • ایده‌ی بیست و نهم: اجازه بدهید فریاد بزنند؛
 • ایده‌ی سی‌ام: نقطه‌ضعف خود را به مزیت تبدیل کنید؛
 • ایده‌ی سی و یکم: برای خود نماد بسازید؛
 • ایده‌ی سب و دوم: محصول خود را نشان دهید؛
 • ایده‌ی سی و سوم: از اثر کشور سازنده بهره‌مند شوید؛
 • ایده‌ی سی و چهارم: به اندازه‌ی ارزش خدمتتان پول بگیرید؛
 • ایده‌ی سی و پنجم: ثابت‌قدم باشید؛
 • ایده‌ی سی و ششم: مشتریان خود را دوست داشته باشید؛ آنچه آن‌ها دوست دارند را دوست داشته باشید؛
 • ایده‌ی سی و هفتم: فرآیند پرداخت را تسهیل کنید؛
 • ایده‌ی سی و هشتم: به موقع اعتبار تخصیص دهید؛
 • ایده‌ی سی و نهم: رقابت نکنید؛
 • ایده‌ی چهلم: آن‌ها را منتظر بگذارید؛
 • ایده‌ی چهلم: آن‌ها را منتظر بگذارید؛
 • ایده‌ی چهل و یکم: باشگاه مشتریان داشته باشید؛
 • ایده‌ی چهل و دوم: قالب فروشگاهی مناسب انتخاب کنید؛
 • ایده‌ی چهل و سوم: مشتریان خود را اذیت نکنید؛
 • ایده‌ی چهل و چهارم: بر روی ابعاد منفی محصولات خود کار کنید؛
 • ایده‌ی چهل و پنجم: در شبکه‌های اجتماعی حاضر باشید؛
 • ایده‌ی چهل و ششم: مشتریان نامطلوب را مصرف کنید؛
 • ایده‌ی چهل و هفتم: ببینید مردم چگونه از محصولات شما استفاده می‌کنند؛
 • ایده‌ی چهل و هشتم: برای خود پنل داشته باشید؛
 • ایده‌ی چهل و نهم: هزینه‌ی ‌آنچه را که به رایگان به مشتریان خود می‌دهید از دیگران بگیرید؛
 • ایده‌ی پنجاهم: مردم را به عمل وادار کنید؛
 • ایده‌ی پنجاه و یکم: به مردم ابزاری بدهید تا بتوانند پیام برند خود را به آن‌ها منتقل کنید؛
 • ایده‌ی پنجاه و دوم: به متحدین خود کمک کنید تا آن‌ها نیز به شما کمک کنند؛
 • ایده‌ی پنجاه و سوم: تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگه دارید؛
 • ایده‌ی پنجاه و چهارم: اشتهای مصرف‌کنندگان را تحریک کنید؛
 • ایده‌ی پنجاه و پنجم: مشتریان خود را غافلگیر کنید؛
 • ایده‌ی پنجاه و ششم: اگر در اینترنت هستید جهانی خواهید بود؛
 • ایده‌ی پنجاه و هفتم: فراتر از واضحات گام بردارید؛
 • ایده‌ی پنجاه و هشتم: پیشنهاد منحصربه‌فرد فروش را پیدا کنید؛
 • ایده‌ی پنجاه و نهم: جایگاه‌یابی مجدد در یک بازار جدید؛
 • ایده‌ی شصتم: از بسته‌بندی بهره بگیرید؛
 • شصت و یکم: افراد تأثیرگذار را تحت تأثیر قرار دهید؛
 • ایده‌ی شصت و دوم: از مشتریان خود تحقیق کنید؛
 • ایده‌ی شصت و سوم: مشتریان خود را درگیر کنید؛
 • ایده‌ی شصت و چهارم: اطلاعات خود از مشتریان را یکپارچه کنید؛
 • ایده‌ی شصت و پنجم: از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید؛
 • ایده‌ی شصت و ششم: محصولات خود را در ای‌بی قرار بدهید؛
 • ایده‌ی شصت و هفتم: مرتبط باشید؛
 • ایده‌ی شصت و هشتم: شخصیت برند خود را با یک شخصیت واقعی پیوند دهید؛
 • ایده‌ی شصت و نهم: انگیزه‌های مشتریان خود را بشناسید؛
 • ایده‌ی هفتادم: رقبای خود را بشناسید و از آن‌ها یاد بگیرید؛
 • ایده‌ی هفتاد و یکم: قسمت‌هایی از بازار را پوشش دهید که هیچ‌کس به دنبال آن‌ها نیست؛
 • ایده‌ی هفتاد و دوم: یک کارت بردارید؛
 • ایده‌ی هفتاد و سوم: به مشتریان خود اعتماد کنید تا به شکایات خود رسیدگی کنند؛
 • ایده‌ی هفتاد و چهارم: قبیله‌ی گمشده را پیدا کنید؛
 • ایده‌ی هفتاد و پنجم: شرکای مناسب خود را مناسب سازی کنید؛
 • ایده‌ی هفتاد و ششم: محصولات خود را مناسب‌سازی کنید؛
 • ایده‌ی هفتاد و هفتم: ارتباطات خود را یکپارچه کنید؛
 • ایده‌ی هفتاد و هشتم: ثروت خود را به اشتراک بگذارید؛
 • ایده‌ی هفتاد و نهم: کوچک فکر کنید؛
 • ایده‌ی هشتادم: متخصص باشید؛
 • ایده‌ی هشتاد و یکم: تبلیغات روی خودروها؛
 • ایده‌ی‌ هشتاد و دوم: به سراغ سرمنشأ مشتریان بروید؛
 • ایده‌ی‌ هشتاد و سوم: مشتریان خود را بخندانید؛
 • ایده‌ی هشتاد و چهارم: روی مسائل مورد نظر مشتری متمرکز شوید؛
 • ایده‌ی هشتاد و پنجم: فضای کسب‌وکار را تغییر دهید؛
 • ایده‌ی هشتاد و ششم: مشتریان را زود بقاپید؛
 • ایده‌ی هشتاد و هفتم: دوستدار کودکان باشید؛
 • ایده‌ی هشتاد و هشتم: مشتریان چگونه شما را قضاوت می‌کنند؟
 • ایده‌ی هشتاد و نهم: جایگزین سوم معرفی کنید؛
 • ایده‌ی نودم: محصول خود را در برنامه‌های تلویزیونی جایگذاری کنید؛
 • ایده‌ی نود و یکم: حواستان به بازار ثروتمندان باشد؛
 • ایده‌ی نود و دوم: برای هر بازار یک برند جداگانه داشته باشید؛
 • ایده‌ی نود و سوم: از رهبران ایده کمک بگیرید؛
 • ایده‌ی نود و چهارم: در کارهای خیریه شریک شوید؛
 • ایده‌ی نود و پنجم: یک شاه‌ماهی بدهید تا بتوانید یک ماهی خال‌خالی صید کنید؛
 • ایده‌ی نود و ششم: فرهنگ را در نظر داشته باشید؛
 • ایده‌ی نود و هفتم: یک کانال توزیع جدید بسازید؛
 • ایده‌ی نود و هشتم: از وبلاگ‌ها استفاده کنید؛
 • ایده‌ی نود و نهم: فرآیند خرید را آسان کنید؛
 • ایده‌ی صدم: استفاده از محصول را برای مشتریان آسان کنید

 

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر