دسته محصول
سبد خرید 0
درآمدی که واقعاً ارزشش را دارید به دست آورید

نام محصول

درآمدی که واقعاً ارزشش را دارید به دست آورید


کد کالا

9781230129488


دسته بندی

توسعه فردی و روانشناسی موفقیت


وزن (گرم)

150


ناشر

-

قیمت : 7500 تومان

ارزشمندترین دارایی شما، توانایی در کسب درآمد است. این را می توان این گونه نیز تعریف کرد: توانایی شما در به دست آوردن نتیجه هایی که افراد حاضرند برای آنها به شما نیز پول بپردازند. توانایی یا قدرت کسب درآمد شما 80 تا 90 درصد ارزش مالی شما را نشان می دهند، مگر اینکه در حال حاضر ثروتمند باشید.
ارزشمندترین دارایی شما، توانایی در کسب درآمد است. این را می توان این گونه نیز تعریف کرد: توانایی شما در به دست آوردن نتیجه هایی که افراد حاضرند برای آنها به شما نیز پول بپردازند. توانایی یا قدرت کسب درآمد شما 80 تا 90 درصد ارزش مالی شما را نشان می دهند، مگر اینکه در حال حاضر ثروتمند باشید.

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !