دسته محصول
سبد خرید 0
برنامه ریزی بازاریابی مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی ها، تجربیات و مستندات

نام محصول

برنامه ریزی بازاریابی


نام نویسنده

علی‌اکبر اسلام


نام مترجم

انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی


سال چاپ

1385


تعداد صفحه

384


نوع جلد

شومیز


قطع کتاب

وزیری


شابک

9789644680908


وزن

800


پیش گفتار

-

قیمت : 16000 تومان

معرفی برنامه ریزی بازاریابی مفاهیم ، الگوها، ساختارها، استراتژی ها، تجربیات و مستندات کتاب برنامه ریزی بازاریابی که نخستین کتاب چاپ شده در ایران در زمینه طراحی و اجرای برنامه های بازاریابی است. با نگرشی علمی و کاربردی تهیه شده و در عین حال از مطالعات و تجربیات جدید موجود در درون بنگاههای کشو....
معرفی
برنامه ریزی بازاریابی
مفاهیم ، الگوها، ساختارها، استراتژی ها، تجربیات و مستندات
کتاب برنامه ریزی بازاریابی که نخستین کتاب چاپ شده در ایران در زمینه طراحی و اجرای برنامه های بازاریابی است. با نگرشی علمی و کاربردی تهیه شده و در عین حال از مطالعات و تجربیات جدید موجود در درون بنگاههای کشور و کشورهای توسعه یافته صنعتی استفاده شده است.
فهرست:
- بسوی شناخت بازاریابی، بازاریابی استراتژیک و برنامه ریزی بازاریابی
- جایگاه و اهمیت بازاریابی در عصر جدید
- تعاریف بازاریابی و واژه های اساسی آن
- فلسفه ها و مفاهیم بازاریابی (تعریف نقشهای سازمانی برای بازاریابی)
- مفهوم و دوره تولید و کالا
- مفهوم و دوره فروش
- مفهوم و دوره بازاریابی و بازاریابی اجتماعی
- چگونگی اجرا و پیاده سازی مفهوم بازاریابی در سازمانها
- مدیریت بازاریابی
- مدیریت، برنامه ریزی و برنامه ریزی بازاریابی
- ابعاد و فرآیند بنیادین بازاریابی استراتژیک و استراتژی بازاریابی
- شناسایی و ارزیابی عوامل محیط بازاریابی
- شناسایی و تحلیل فرصتهای بازار
- انتخاب بازارهای هدف
- جایگاه یابی در بازار و طراحی و توسعه آمیخته بازاریابی
- متغیر محصول
- متغیر توزیع
- متغیر ترفیع
- متغیر قیمت
- تهیه، اجرا و کنترل برنامه های بازاریابی: نگاهی کلی
- الگوها و مدل های نوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
- مالکوم مکدونالد
- فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ
- نقش بازاریابی در برنامه استراتژیک و جایگاه ان در بین واحدهای سازمان
- فرآیند مدیریت بازاریابی
- تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار
- انتخاب بازارهای هدف
- تهیه و ترکیب عناصر بازاریابی
- مدیریت تلاشهای بازاریابی
- هنری آسائل
- نگرشها نسبت به برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
- ویلیام جی استنتسون
- تحلیل وضعیت
- تعیین اهداف بازاریابی
- جایگاه یابی و یافتن تمایز رقابتی
- انتخاب بازارهای هدف و سنجش تقاضای بازار
- آمیخته بازاریابی
- ویلیام ام پراید و او سی فرل
- بررسی مقایسه ای الگوها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مطرح شده در این کتاب
- توصیف و تبیین فرایند و محتوای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
- هدفگذاری
- تحلیل وضعیت
- حسابرسی بازاریابی
- حسابرسی مشتری و بازار
- تقسیم بندی بازار: پایه و اساس مشتری و بازار
- حسابرسی محصول
- سیکل عمر محصول
- پراکنش نوآوری
- پرتفوی محصول
- ماتریس بوستون
- ماتریس خط مشی هدایتی
- نتیجه بخش حسابرسی بازاریابی
- تحلیل SWOT
- تعیین مفروضات برنامه
- تنظیم اهداف و استراتژزی های بازاریابی
- تنظیم اهداف بازاریابی
- طراحی استراتژی های بازاریابی
- تکنیک ها و فنون تنظیم اهداف و استراتژی های بازاریابی
- ماتریس پرتفوی کسب و کار
- ماتریس انسف یا ماتریس رشد محصول/بازار
- مدل استراتژی های عام رقابتی پورتر
- تحلیل شکاف
- تخصیص منابع، اجرا و نظارت
- ارائه یک سیستم برنامه ریزی بازاریابی گام به گام
- مباحث کلیدی برنامه ریزی بازاریابی
- تعریف برنامه ریزی بازاریابی
- هدف برنامه ریزی بازاریابی
- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی بازاریابی برای سازمانها و موسسات امروزی
- موانع، نگرشها و اصول برنامه ریزی بازاریابی
- اصول دهگانه برنامه ریزی بازاریابی
- ارائه یک سیستم برنامه ریزی بازاریابی
- نگرش گام به گام برای تهیه و طراحی یک برنامه استراتژیک بازاریابی
- پایه و اساس سیستم برنامه ریزی بازاریابی
- مستندات برنامه استراتژیک بازاریابی
- مستندات برنامه عملیاتی بازاریابی
- طرح پیشنهادی برای تهیه یک برنامه عملیاتی بازاریابی
- مستندات برنامه عملیاتی بازاریابی یکساله
- طرح پرسشنامه های متداول در برنامه ریزی های بازاریابی
- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
- بررسی مزایا و منافع حاصل از برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
- بررسی معایب و نواقص برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
- بررسی نگرش مدیران نسبت به برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
- تمهیدات و تدابیر مورد نیاز برای اجرای موثر برنامه های بازاریابی
- نمونه تجربیات و کاربردهای برنامه ریزی بازاریابی
- نمونه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی توریسم برای سازمان ملی جهانگردی
- پیش فرضها و ضمینه ها
- تحلیل و ارزیابی وضعیت
- تحلیل توریست ها و بازارهای توریسم
- تقسیم بندی بازارهای توریسم
- روشهای متداول تقسیم بندی بازارهای توریسم
- کنکاش محیطی
- محیط تکنولوژی
- محیط سیاسی و قانونی
- محیط اقتصادی
- محیط اجتماعی و فرهنگی
- محیط رقابتی
- حسابرسی سازمان
- تنظیم اهداف استراتژیک بازاریابی توریسم
- استراتژی های اساسی در حوزه بازاریابی توریسم
- خدمات توریسم
- نگرشها راجع به تحلیل و برنامه ریزی خدمات توریسم
- استراتژی های برنامه ریزی خدمات توریسم
- سیکل عمر خدمات توریستی
- کاربردهای سیکل عمر محصول در سازمان ملی توریسم
- جایگاه یابی و تعیین موقعیت خدمات در حوزه توریسم
- قیمت گذاری خدمات توریسم
- استراتژی های قیمت گذاری
- ترفیع خدمات توریسم
- منابع اطلاعاتی توریستها در صنعت جهانگردی
- طرح الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی توریسم سازمان ایرانگردی و جهانگردی جهت توسعه صنعت جهانگردی ایارن
- نمونه دستورالعمل تهیه برنامه بازاریابی صادرات برای شرکت X در بخش تولید
- پیش فرضها و دیدگاه ها در طراحی برنامه
- خلاصه اجرایی طرح
- گزینش محصولات صادراتی و بازارهای هدف
- طراحی و تدوین خط مشی ها و سیاستهای بازاریابی
- برنامه آمیخته بازاریابی
- قیمت
- ترفیع با پیشبرد فروش
- کانالهای توزیعی
- تنظیم بودجه بازار
- کنترل و تدابیر نظارتی بر برنامه های بازاریابی
- نمونه برنامه بازاریابی برای یک شرکت نرم افزاری
- اجرای بازاریابی
- سازمان بازاریابی
- فعالیتها،مسئولیتهاو جداول زمانی برای اجرا
- ارزیابی و کنترل
- استانداردهای عملکرد و کنترل های مالی
- رویه های نظارتی

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !