دسته محصول
سبد خرید 0
مثلث طلایی کسب و کار -

نام محصول

مثلث طلایی کسب و کار


نام نویسنده

برت مارتین اوهن مولر


نام مترجم

امید عسگری-عطیه سادات میرخانی

انتشارات

سیته


سال چاپ

1397


تعداد صفحه

164


نوع جلد

شومیز


قطع کتاب

رقعی


شابک

9786005253931


وزن

205


پیش گفتار

-

قیمت : 17000 تومان

مدیریت کسب وکار و تربیت یك رهبر الهام بخش از بسیاری جهات شبیه به تراش الماس می ماند؛ از جمله از نظر سرســخت بودن، کمیاب بودن و صاف و شفاف بودن. به طور کلی ارزش یك تکه الماس بر اساس وزن، برش خوردن، رنگ و شفافیت آن تعیین می شــود. در مورد مدیران و رهبران کسب وکار بخصوص در فروش و بازاریابی ســه فاک....
مدیریت کسب وکار و تربیت یك رهبر الهام بخش از بسیاری جهات شبیه به تراش الماس می ماند؛ از جمله از نظر سرســخت بودن، کمیاب بودن و صاف و شفاف بودن. به طور کلی ارزش یك تکه الماس بر اساس وزن، برش خوردن، رنگ و شفافیت آن تعیین می شــود. در مورد مدیران و رهبران کسب وکار بخصوص در فروش و بازاریابی ســه فاکتور کلیدی یعنی توانایی رهبری قلب ها، صداقت و الهام بخشی اســت که تعیین کننده عیار یك رهبر به حساب می آیند. کتاب «مثلث طلایی کســب وکار» چکیده ی تجربیات یك رهبر الهام بخش در دنیای کســب وکار جناب آقای برت مارتین اوهن مولر اســت.

خوانــدن این کتاب به مدیران کسب وکار کمك خواهد کرد تا:

• درک درست تری از الزامات خود رهبری داشته باشند.
• راه خبره شدن در ارتباطات بدرستی بیایند.
• پتانسیل های بالقوه خود را بالفعل کنند.
• آتش اشتیاق سوزان خود را مشتعل کنند.

بدلیل دوســتی عمیق مترجمین و جناب آقای مولــر در دو دنیای زندگی شخصی و کسب وکار ســعی بر آن شده که امانت دار خوبی برای حفظ مفاهیم کتاب باشــیم و با دقت و حساسیت بالایی نســبت به ترجمه درست واژگان با مشاوره با خود ایشان عمل نماییم. مدیریت و رهبری تیم های بازاریابی و فروش تنها با مثلث مغز افزار، نرم افزار و ســخت افزار مناســب میسر نیست بلکه طبق آخرین یافته های بازاریابی و فروش عصب پایه فروش تعامل میان مغز و سیستم بیولوژیك فروشــنده و مشتریســت. ما در عصر بازاریابی چهارم بســر می بریم. عصری که بدون شــك عصر طلایی مغز و اســتفاده از رمزگشایی این ابر رایانه یك و نیم کیلویی در دنیای کسب وکار و بخصوص فروش، تبلیغات و بازاریابی و مهم تر از همه برندســازی می باشد. نگاه کاربردی جناب مولر به تجارت و فروش عصب پایه فراتــر از مثلث طلایی تبلیغات عصب پایه که متشــکل از مفاهیم، ابزارها و کاربردســت. بازاریابی با تمامی تکنیكها و تاکتیكها نیاز مبرم به این مثلث طلایی کسب وکار دارد.

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !