آغاز ثبت نام دوره مدیریت ارشد کسب و کار MBA

نام محصول: آموزه های کار و کسب از مشاهیر

نویسنده/مترجم: پرویز درگی ،
سال انتشار: 1394
قیمت: 10000 تومان
  • کد محصول: 9786006982366
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: کارآفريني و کسب وکار
  • وزن: 202 گرم

پيشگفتار "آموزه‌هاي کاروکسب از مشاهير" بر آن است تا صفحه‌اي از دفتر بزرگان فلسفه، دانش، سياست، هنر و ورزش را پيش روي علاقه‌مندان و اهالي کاروکسب و بازاريابي بگشايد. ترديدي ندارم که سقراط، ارسطو، هومر و ديگر فيلسوفان جهان بر آن نبودند که آموزه‌هايي براي کاروکسب‌ها در اين زمان داشته باشند که ما زندگي مي‌کنيم. با وجود اين، به دليل گستره‌ي وسيع انديشه‌ورزي آنان، همچنان مي‌توان از رفتار و گفتار و کردار فيلسوفانه‌ي آنها براي کاروکسب‌ها بهره‌هاي فراواني برد. همچنين با جسارتي قابل تحمل و البته درخور تأمل مي‌توان دست به استنباطهايي زد که براي کاروکسب‌هاي امروزي نيز آموزه‌هاي حکمت‌آميز فراوان دارد، هشدارهاي بايسته دارد، دستورالعمل و نقشه‌ي راه دارد، توصيه‌ها و پيشنهادهايي دارد که کاروکسب‌ها را رونق خواهد بخشيد، از اموري پرهيز مي‌دهد که نتيجه‌ي آن شکست است و ناکامي. با اين نگرش، کتاب "‌آموزه‌هاي کاروکسب از مشاهير" را خواندني مي‌يابيد. از آن رو که اين بزرگان، داستان زندگي خود را زيسته‌اند. انسانهاي واقعي‌اند و داستان آنان نيز واقعي است. من نيز به‌سرعت به زندگي اين بزرگان ورود پيدا کرده‌ام تا آنچه را که مي‌توان از زندگي اينان بخوبي آموخت، تقديم خواننده‌ي مشتاق کنم. ويژگي نام آنان، و سبک و سياق داستاني زندگي آنان که اينجا و آنجا جسته و گريخته شنيده‌ايم، يک فرصت خوب يادگيري است؛ آن هم از نوع يادگيري که دير از اذهان مي‌رود و تا مدتها در خاطر فعالان کاروکسب باقي مي‌ماند. من نيز به ماهيت اصلي‌ام که "معلم بازاريابي و دانشجوي هميشگي بازارم"، راهي يافته‌ام تا در پرتو زندگي اين بزرگان، آموزه‌هايي ديگر از جنس "بازاريابي" و "‌کاروکسب" را به‌سرعت و با ژرفايي بيشتر انتقال دهم. براي مثال، درسهاي مديريت استراتژيک کاروکسب را از اسکندر مقدوني بخوانيد که در صفحه‌ي 27 آمده است. بدون مقدمه درمي‌يابيم که اسکندر در قامت يک فرمانده‌ي بزرگ، کوشيد تا تصوير ذهني قدرتمندي از خود بر جاي گذارد، هم در نزد سربازان و فرماندهانش، و هم در نزد دشمنان آشکار و پنهانش. همين قطعه‌ي کوچک از زندگي اسکندر به ما مي‌آموزد که در "‌کاروکسب" براي آنکه در قله بمانيم، ضروري است هم در نزد کارکنان و مشتري، و هم در نزد رقباي آشکار و پنهان بايد تصويري قدرتمند در اذهانشان بيافرينيم. آيا شما به‌عنوان مدير چنين کرده‌ايد؟ در فراز دوم آموزه‌ي اسکندر درمي‌يابيم که او در "اجرا" سرعت‌عمل بي‌نظيري داشته است. نقل است از او که "يا سرعت‌عمل داري يا مرده‌اي." هم‌اينک متفکران برجسته‌ي بازاريابي در سالهاي اخير به‌شدت بر روي واژه‌ي "سرعت"، چالاکي و چابکي تأکيد مي‌ورزند. بسياري از شرکتهاي پيشرو فورچون 500 نيز دليل اصلي موفقيت خود را "سرعت‌عمل" ذکر کرده‌اند. شايد اين پرسش پديد آيد که چگونه اسکندر مي‌توانست پس از جمع‌آوري و پردازش اطلاعات، لحظه‌اي درنگ نکند؟ چرا به جاي پرسشهاي کارشناسي از ساير فرماندهان، دست به عمل مي‌زد؟ پاسخ اين است که اسکندر کيست؟ مربيان و معلمان او چه کساني بودند؟ در تاريخ آمده است که اسکندر تا 16 سالگي تحت تربيت و پرورش ارسطو، بزرگ فيلسوف جهاني، بوده است. از آن تعجب‌برانگيزتر زماني است که اسکندر، رخت از اين دنياي فاني برمي‌کشد. اسکندر در 33 سالگي جان به جهان‌آفرين تسليم مي‌کند. برخي گفته‌اند همين سن کوتاه به او مجال نداده تا "جانشين‌پروري" کند. برخي گفته‌اند بايد خدا را شاکر بود که فرصت نکرد تا جانشيناني همچون خود او پرورش دهد که هم بر بلنداي منطق و حکمت ايستاده بود، و هم رفتار خشونت‌آميز او جان بسياري را گرفت. هرچه هست مي‌آموزيم "جانشين‌پروري" رکن رکين سازمانهاي کنوني است. آنها که در اين باره غفلت ورزيدند، عرصه را به رقباي خود واگذار کردند. آنان که در اين آموزه اصرار ورزيدند، افتخارات گذشته را با نوآوريهاي تازه درآميختند و در زمره‌ي سازمانها و شرکتهاي درخشان جهاني قرار گرفتند. دليلي ندارد در اينجا درباره‌ي رفتار سراسر خشونت‌آميز اسکندر مقدوني قلمفرسايي کنيم. حال آنکه، کوروش را داريم که از او در تاريخ جهان به نيکي ياد مي‌کنند. کوروش را از زبان پيتر دراکر، بزرگ آموزگار مديريت، توصيف کنيم که فيليپ کاتلر درباره‌ي پيتر دراکر مي‌گفت: پيتر دراکر، پدربزرگ بازاريابي است. پيتر دراکر، کوروش را شاگرد اول مديريت معرفي مي‌کند. کافي است در جوهره‌ي تدبير او، به پارامترها و رفتارهاي انساني بينديشيم نظير "سخاوت و بخشندگي." رفتارهايي که از کوروش، حکمراني خوب در اين قرن به تصوير مي‌کشد. اين آموزه يعني "سخاوت و بخشندگي" به ما يادآوري مي‌کند که اين اکسير وقتي از سوي فرمانروايان مقتدر به‌کار گرفته شود، روحبخش است و جان‌پرور. هنوز هم همين اکسير، انسانها را در فضاي پررقابت و آشوب کاروکسب‌ها سرمست مي‌کند و مسحور. پرخاشها، رقابتهاي منفي، و خصومتها را تا سرحد امکان تعديل کرده و کاهش مي‌دهد. چه نيکوست بتوانيم از اين آموزه در فضاي تنگ‌نظري‌ها و آشوب‌زده‌ي کاروکسب‌ها بهره‌مند شويم تا دريابيم چگونه کوروش، توانست جنگها را به صلح فراگير تبديل سازد! پيشنهادم اين است صفحاتي از اين کتاب را باز کنيد و به همان چند صفحه نيز مي‌توانيد بسنده کنيد. اذعان خواهيد کرد در اثر آشنايي با اين بزرگان، فضاي فکري و پهناي انديشه‌اي و نگاه شما گسترده شده، اوج گرفته، و آکنده از محبت و عشق است؛ يعني همه‌ي آنچه براي کاروکسب‌هاي امروزي به آن نيازمنديم. علاقه‌مندم نکته‌ي ديگري را يادآور شوم که در دانشگاه هاروارد و برخي دانشکده‌هاي کاروکسب به آن عمل مي‌کنند. دانشجويان رشته‌هاي مديريت و کسب‌وکار به موازات دروس متعدد و اختصاصي در حوزه‌هاي متنوع اقتصاد نظير اقتصاد خرد و کلان، نظريه‌هاي انديشمندان اقتصادي، اقتصادسنجي، به الزام بايد ادبيات بويژه آثار داستاني کلاسيک نظير ايلياد و اديسه از هومر، و آثار بزرگاني نظير شکسپير، تولستوي و... را بخوانند. "چه ارتباطي بين دروسي نظير اقتصاد و رياضي با ادبيات و هنر است"؟ پاسخ اين پرسش را متفکران روانشناسي در حوزه‌هاي بازاريابي پاسخ داده و تشريح کردند. ماحصل گفته‌ي آنان اين است که ادبيات آن هم بزرگاني اينچنين، آموزه‌هاي فراواني براي دانشجويان مديريت و کاروکسب دارد. از جمله دانشجويان در فراز و فرود داستان با حوادث، ترفندها، نقشه‌ها و سناريوهايي آشنا مي‌شوند که در پايان به شکستها و کاميابيها منجر خواهد شد. در کجا بهتر از اينجا - داستان - چنين فضايي براي تفکر و انديشيدن مهياست. بويژه براي اين دانشجويان که در آينده همواره براي حضور در صحنه‌هاي پرکشاکش بايد خود را براي تصميم‌گيريهاي خردورزانه آبديده سازند! صحنه‌هاي داستان اجازه مي‌دهد که افراد پيگير سرنوشت ناکامان و فاتحان باشند، اما بيش از آن به تدبيرها و استراتژيهاي قهرمانان و فاتحان مي‌نگرند که چگونه پيروزي را نصيب آنان ساخت. با اين همه، حتي لشگر شکست‌خورده، امير ناکام، فرمانده‌ي مغلوب تصميمهايي را به صحنه آورده و گاه اين تصميمها کاملاً درست بوده، اما در زمان نابهنگام عرضه شده، و يا بسياري آموزه‌هاي ديگر که ناکامان بيش از فاتحان مي‌توانند آن را به ما بياموزند. شايسته است اگر بگوييم نسل پيشين ما، قبل از ورود به دبيرستان، در کلاسهاي ششم قديم، مي‌بايست، کليله‌ودمنه بخوانند، شاهنامه‌ي فردوسي بخوانند، از سعدي و رودکي و حافظ بخوانند. آموخته‌هايي که زندگي بعدي آنان را در بزرگسالي، روح و جاني مي‌بخشيد و "اخلاق" بر فراز سياست، و کاروکسب‌ها حضور جدّي داشت. هنوز هم برخي بر اين باورند که دانش‌آموزان نسل پيشين با خواندن ابيات و سروده‌هاي بزرگاني نظير سنايي، مولوي و ديگران رنگ زندگيشان از اساس تغيير داشت. در اين کتاب - يعني آموزه‌هاي کاروکسب از مشاهير - با گابريل گارسيا مارکز آشنا مي‌شويم. مي‌خوانيم سبک مارکز معروف به رئاليسم جادويي است، يعني آميزه‌اي از خيال و واقعيت در داستانهايش موج مي‌زند. تفکيک خيال از واقعيت، و واقعيت از خيال، در داستانهايش ناممکن است. آنچنان اين دو در هم تنيده‌اند که شما به سادگي و سهولت مي‌پذيريد که از اساس نيازي نيست که "واقعيت" و "خيال" از هم تفکيک شوند، ضرورتي ندارد و چنين است زندگي استيو جابز که با درهم شکستن مرزهاي واقعيت و خيال، ابتکار و خلاقيت را به اوج رساند. زندگي آلفرد نوبل را بخوانيد که در صفحه‌ي 67 آمده است. متعجب خواهيد شد و شگفت‌زده. روزنامه‌نگاري به اشتباه مي‌نويسد تاجر و سوداگر مرگ، مرد. چرا که اختراع نوبل، ديناميت بود. حال آنکه برادر آلفرد نوبل مرده بود به نام لودويک. همين تيتر روزنامه‌ها، غم سنگيني بر جان آلفرد نوبل مي‌اندازد که تا چه‌سان، هاله‌ي دهشتناک مرگ را در زندگي انسانها پيش رويشان قرار داده است و بر آن مي‌شود تا براي بشريت، مردانه اقدامي انسان‌دوستانه بر جا گذارد. در وصيتنامه‌اش تأکيد مي‌ورزد که ثروتش در قالب جايزه‌ي نوبل تقديم دانشمندان جهاني شود که براي رفاه بشريت زندگي خود را وقف کرده‌اند. مي‌توانيم از اين دنياي عاطفي و هيجاني فاصله بگيريم و چشم به زندگي بزرگاني نظير ماندلا بدوزيم که سالهاي طولاني را در زندان به سر برد و پس از آزادي همچنان بر سر اصول خود پاي فشرد. با مالکوم ايکس، و مارتين لوتر کينگ آشنا مي‌شويد که هر يک اصولي را به يک رفتار تثبيت‌شده‌ي زندگي درآوردند؛ چرا که با همين پذيرش قلبي، رفتاري توانستند کاروکسب رقباي متنفذ خود را از سکه بيندازند. شک ندارم که دنياي سياست پر از اضطراب و خشونت است، ولي اين بزرگان نظير ماندلا، مارتين لوترکينگ، مالکوم ايکس، محمد علي کلي، با رفتار و منش خود، سلوکي بر جاي گذاشتند که "خشونت" را رام کردند. بهتر است اين دنياي خشن را تلطيف کنيم. موزارت، و بتهون بزرگان موسيقي جهان نيز براي خود راه و رسمي داشتند. اين راه و رسم براي کاروکسب‌ها، درسهاي کم‌نظيري دارد. در صورت تمايل، صفحات 101 را ورق بزنيم و بخوانيم. پس از آن به فهرست کتاب بازگرديد؛ نام تک‌تک اين بزرگان را مي‌بينيد.

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر