نام محصول: نقشه نگاری تجربیات مشتری

سال انتشار: بهار 1398
قیمت: 110000 تومان
  • کد محصول: 9786004072519
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: ارتباط با مشتري و رفتار مصرف کننده
  • وزن: 776 گرم
اين کتاب در مورد نوعي ابزار است که به سازمان ها بينشي در مورد اکوسيستم خدمات و محصولات وسيع تر مي دهد. اين ابزار نمودار همراستايي ناميده شده - اصطلاحي چتري براي هر نقشه که به دنبال هم راستاييست اين است که چگونه افراد منحصر بفرد در يک سيستم با آن سيستم و تامين کننده آن تعامل دارند. فصل 1 اين مفهوم را با جزييات بيشتر توضيح مي دهد. اين کتاب نه تنها با يک روش يا خروجي خاص، بلکه با تکنيک هاي مختلفي براي نگاشت تجربيات، سر و کار دارد. تمرکز بر روي گروهي از نمودارها است که به طور جمعي به دنبال توصيف تجربه انساني هستند. بسياري از تکنيک هاي مرتبط نيز در اينجا در نظر گرفته مي شوند. اين نمودارها در حال حاضر بخش مشخصي از اصول طراحي و اصول خلاقانه براي چندين دهه بوده اند. در واقع، شما ممکن است قبلا از نمودار همراستايي به عنوان بخشي از کارتان استفاده کرده باشيد. چارچوب بندي دوباره اين رويکردها به عنوان ابزار همراستايي سازماني بر ارتباط استراتژيک آنها تاکيد دارد. آنها به تغيير ديدگاه يک سازمان از داخل به بيرون به خارج به درون کمک مي کنند. در انجام اين کار، آنها به ايجاد همدلي کمک مي کنند و الگويي براي تصميم گيري ايجاد مي کنند که شامل شرايط انساني است. نمودار همراستايي همچنين يک ديدگاه مشترک را در سراسر سازمان ارايه مي نمايد. آنها به ايجاد ثبات در افکار و عمل در خطوط اداري کمک مي کنند. اين نوع از هماهنگي داخلي موفقيت را مشخص مي کند. به طور واضح: نمودارهاي همراستايي يک گلوله نقره نبوده و تنها بخشي از هم راستايي سازماني است. با اين حال، داستان آنها مسيري طولاني در دست يابي به همراستايي، به ويژه در سازمانهاي بزرگ تر دارد. مفهوم نقشه نگاري به ما کمک مي کند تا سيستم هاي پيچيده تعامل را درک کنيم، به خصوص زماني که با مفاهيم انتزاعي مثل تجربه سر و کار داريم. اما تجارب نقشه نگاري يک فعاليت منفرد محدود به يک نوع از نمودار نيست. ديدگاه ها و رويکردهاي احتمالي بسياري وجود دارند. در اين حالت، اين کتاب در مورد احتمالات است. اميد ، اين است که کتاب تفکر و رويکرد شما را به نگاشت گسترش دهد. انواع مختلفي از نمودار ها در اينجا وجود دارند که هر کدام داراي نام ها و سوابق مختلفي هستند. خودتان را نگران اسم ها نکنيد. بسياري از تمايزهاي تاريخي و مبتني بر اين واژه در ابتدا ابداع شده اند. در عوض، روي همراستايي ارزش تمرکز کنيد، نه يک تکنيک خاص نسبت به بقيه. امکان ايجاد نوع جديدي از نمودار کاملا وجود دارد که تکامل اين روند را ادامه مي دهد. ما شما را به انجام اين کار تشويق مي کنيم. به طور کلي اين کتاب درباره مديريت تجربه مشتري، طراحي خدمات، با طراحي تجربه کاربر نيست. در مورد نمودارها و ابزارهاي کليدي است که حوزه هاي عملي را در بر مي گيرند. روشي که در اينجا توصيف شده يک فرآيند طراحي نيست بلکه يک فرآيند براي نقشه نگاري از نظم خاص است. اين کتاب يک کتاب جامع درباره تکنيک هاي تصويري در طراحي گرافيک، طراحي اطلاعات، يا تصويرسازي نيست. منابع زيادي در مورد طراحي گرافيکي و تصويرسازي وجود دارد که به تفصيل بيشتر از آنچه که ما در اينجا مي توانيم را ارائه مي دهند. در نهايت، يک تفاوت فني بين نقشه کلمات تصويري از جايي که چيزها وجود دارند و نمودار تصويري از نحوه کار اشيا وجود دارد. با اين حال، اين کتاب بين اين دو تمايز قايل نمي شود. در عمل، عباراتي مثل نقشه سفر مشتري و نقشه تجربه در واقع کلماتي بي مسمي هستند. اما آنها به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند که تمايز بين نقشه و نمودار را نامربوط مي کنند.

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر