آغاز ثبت نام دوره مدیریت ارشد کسب و کار MBA
وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

قوانین عصر کوانتوم

 عصر جدیدی که به سرعت به سوی آن حرکت می‌کنیم الگوها و فرایندهای جدید و خاص خودش را خواهد داشت. ...
30 مرداد 1399