وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

برند فرقه‌ای چیست؟

منظور از برندینگ فرقه‌ای، علم و هنر خلق تجربه‌های انسانی است که هدف از آنها به وجود آوردن حس تعلق اس...
21 تیر 1399