لیست کتاب های پرویز درگی

جستجوی پیشرفته

تا
از

لیست محصولات

مرتب سازی بر اساس:
سرسختی
57000 تومان

لیست کتاب های پرویز درگی

لیست کامل کتاب های پرویز درگی، معلم بازاریابی و رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران و مدیرعامل شرکت TMBA

تبلیغات
مدیریت عملکرد
29000 تومان
از خوب به عالی
48000 تومان
چرایی کار
42900 تومان
درباره رهبری
29000 تومان
درباره همکاری
20000 تومان