لیست کتاب های پرویز درگی

جستجوی پیشرفته

تا
از

لیست محصولات

مرتب سازی بر اساس:
مدیران عوضی
45000 تومان

لیست کتاب های پرویز درگی

لیست کامل کتاب های پرویز درگی، معلم بازاریابی و رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران و مدیرعامل شرکت TMBA

تبلیغات
رهبری اثربخش
15000 تومان
ساده فکر کن
46000 تومان
چم و خم مدیریت
32000 تومان
مدیر عامل بعدی
63000 تومان